HMS Bloggen

Presentasjoner fra Arbeidsmiljødagene 2023

08 november 2023

Takk til alle deltakere, foredragsholdere og utstillere på Arbeidsmiljødagene! Vi håper dagene var både nyttige og hyggelige, og at du som deltok tar deg tid til å gi oss tilbakemelding når du mottar spørreundersøkelsen. Her er presentasjonene fra dagene.

Er din lille bedrift innenfor det nye regelverket?

25 oktober 2023

Fra og med 1. januar 2024 endres Arbeidsmiljølovens kapittel 6 om Verneombud. Dette gjøres for å styrke vernetjenesten og understreker viktigheten av denne rollen i arbeidslivet. Det er tre endringer som kommer.

Hva kan leder bidra med når det gjelder psykisk helse på arbeidsplassen?

10 oktober 2023

Ledere har et ansvar for å sikre at det hele tiden jobbes forebyggende og helsefremmende på arbeidsplassen, også med det psykososiale arbeidsmiljøet. Å sørge for at ansatte føler tilhørighet og inkludering, vet vi bidrar til å styrke de ansattes psykiske helse og ressurser.

Å være ny hos ekspertene!

09 august 2023

Kalenderen viser 08.08.23 og et år har gått siden oppstart som seniorkonsulent i Norges eldste arbeidsmiljøvirksomhet, Arbeidsmiljøsenteret. En virksomhet som, intet mindre, har jobbet siden 1936 med informasjon og rådgivning knyttet til å sikre godt arbeidsmiljø i Norges bedrifter! Null stress, tenkte jeg før jeg begynte.

Scroll til toppen
px
px
px
px
px
px
px
Text
rem
rem
rem
Headings
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
px