Utarbeidelse av rutiner og HMS-system

Rutinene skal hjelpe oss i å kunne forebygge, men også gjøre oss i stand til å håndtere de utfordringer som kan oppstå i et arbeidsliv.

Det blir krevd av alle virksomheter at de skal drive systematisk hms arbeid på alle plan i virksomheten og at dette skal dokumenteres skriftlig. Rutinene skal hjelpe oss i å kunne forebygge men også samtidig håndtere de utfordringer som kan oppstå i et arbeidsliv. Det er klokt å ha en god oversikt over hvem som gjør hva i de forskjellige situasjonene. 

Det er en del rutiner som bør være på plass i et godt fungerende HMS-system. 

Her noen eksempler: 

Konflikter på arbeidsplassen er en naturlig del av det å være menneske og samhandle med andre. Uenigheter og konflikter vil naturlig oppstå med jevne mellomrom. Det er måten virksomheten håndterer konflikter på som vil avgjøre om konflikt kan føre til utvikling og vekst eller til mistro og allianser.

Vår erfaring er at rutiner og systemer som bli laget i virksomheter for å gi ansatte muligheter til å si fra om kritikkverdige forhold, hvordan konflikter skal løses på arbeidsplassen, eller hvilke etiske retningslinjer som gjelder i virksomheten kan ha en tendens til å være for generelle og utydelige til at de kan brukes som et praktisk verktøy.

Vi har lang erfaring med å hjelpe bedrifter med utarbeidelsen av disse lovpålagte rutinene og systemene, og vil i samarbeid med dere komme til et produkt som er praktisk å bruke, og som lever opp til de krav som stilles til denne type rutiner, for eksempel konflikthåndteringsrutiner, varslingsrutiner, etiske retningslinjer, hms-system mm.

Ta kontakt med oss for tilbud på kurs@arbeidsmiljo.no eller 815 59 750 Tast 2

Scroll til toppen