Arbeidsmiljøsenterets personvernerklæring.

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Arbeidsmiljøsenteret samler inn og bruker personopplysninger.

Arbeidsmiljøsenteret, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (Personopplysningsloven).

Behandling av personopplysninger på arbeidsmiljo.no, arbeidsmiljo.pameldingssystem.no og hmsbutikken.arbeidsmiljo.no

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med kjøp av tjenester, kurs- og konferansepåmeldinger, samt ved kjøp av produkter. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Idium, Multicase, Pindena, Frontcore, MailChimp og Questback er Arbeidsmiljøsenterets databehandlere.
Idium og Multicase er våre leverandører for utvikling og vedlikehold av nettstedene. Idium er vår driftsleverandør for arbeidsmiljo.no, Multicase er driftsleverandør for hmsbutikken.arbeidsmiljo.no og Pindena er driftsleverandør for arbeidsmiljo.påmeldingssystem.no

Frontcore er leverandør av markedsføring og videreformidler av kurs interessenter. De henter inn e-postadresse, navn og kursinteresse for videreformidling. Frontcore sine egne avtaler finner du her.

Mailchimp brukes til å lagre e-postadresser, navn og adresser, samt sende nyhetsbrev.

Questback brukes til å lagre e-postadresser, navn og adresser, samt sende og behandle spørreundersøkelser.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av leverandørene. Det er kun spesielt godkjente personer i Arbeidsmiljøsenteret, Idium, Pindena og Multicase som via restriktiv brukertilgang, har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Arbeidsmiljøsenteret og leverandørene regulerer hvilken informasjon leverandørene har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Hvilke opplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Personlig identifiserbar informasjon

Kjøp av HMS-produkter, påmelding til kurs eller konferanser kan gjøres via nettsidene, da må man opprette en bruker og oppgi navn, firmanavn, e-postadresse og adresser. Dette brukes til å behandle bestillingen og muliggjøre levering av varer og tjenester, samt sørge for innkreving av betaling.

Gjennom kjøp av tjenester, kurs eller produkter hos Arbeidsmiljøsenteret, abonnerer du automatisk på vårt nyhetsbrev. Du kan også rette en henvendelse til Arbeidsmiljøsenteret via nettsidene om du ønsker å abonnere på nyhetsbrev uten å kjøpe produkter, kurs eller tjenester i forkant. Arbeidsmiljøsenteret bruker Mailchimp til å behandle opplysningene og sende ut nyhetsbrev. Du kan enkelt melde deg av slike nyhetsbrev ved å klikke på «meld deg av» i bunn av hvert nyhetsbrev.

Ikke-personlig identifiserbar informasjon

Når du besøker Arbeidsmiljøsenterets nettsider registreres din IP-adresse. Arbeidsmiljøsenteret knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker.

– Nettstatistikk

Arbeidsmiljøsenteret samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på nettsidene. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel "Chrome"), skjermoppløsning og avsendernettside. Google Analytics gjør det også mulig for Arbeidsmiljøsenteret å se hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, søkeord, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

– Informasjonskapsler

“Cookies" er små informasjonskapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. Arbeidsmiljo.no bruker følgende cookies (informasjonskapsler):

Statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi aggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

Hvis vi gjennomfører brukerundersøkelser lagrer vi også cookies som forteller oss om du har takket nei til å svare eller allerede har svart, fordi du skal slippe å bli spurt om å delta hver gang du er innom nettstedene våre. Arbeidsmiljøsenteret bruker Questback til sine spørreundersøkelser.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie" eller til at du må godkjenne en “cookie", men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Hvis du ikke ønsker at Arbeidsmiljøsenteret skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Nyhetsbrev

Arbeidsmiljøsenteret sender normalt ut nyhetsbrev 1 gang i uken via e-post. Når du kjøper produkter, kurs eller tjenester hos oss, sendes automatisk nyhetsbrev til deg. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du melder deg av nyhetsbrevet. I bunn av hver epost, kan du enkelt melde deg av. E-postadressen slettes om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv lenger.

E-post og telefon

Arbeidsmiljøsenteret benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å betjene våre kunder.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post normalt er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges ikke. Det gjøres ingen systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Besøkende

Arbeidsmiljøsenteret leier lokaler hos Kime i Oslo. Når du besøker Arbeidsmiljøsenterets lokaler må du registrere deg i resepsjonen. Dette gjøres av sikkerhetsmessige årsaker. Vi viser til leverandørenes egne personvernerklæringer.

Opplysninger om ansatte

Arbeidsmiljøsenteret behandler personopplysninger om sine medarbeidere for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.

Dessuten registreres det opplysninger i tilknytning til nøkkeladministrasjon av inn- og utpasseringer og opplysninger om tilgangsstyring i IT-systemet. Opplysningene hentes fra de ansatte selv. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på Arbeidsmiljøsenterets nettsider.

Alle stillingssøknader blir lagret Arbeidsmiljøsenterets elektroniske arkiv i ca. ett år før de makuleres.

Annen relevant lovgivning

I tillegg til personopplysningsloven har blant annet følgende lover betydning for Arbeidsmiljøsenterets behandling av personopplysninger:

Markedsføringsloven inneholder regler for markedsføring overfor kunder man har et eksisterende kundeforhold til.

Regnskapsloven gir regler om hvor lenge regnskapsdokumenter skal oppbevares.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningsloven. Arbeidsmiljøsenteret har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Arbeidsmiljøsenterets systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Arbeidsmiljøsenteret ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

E-post:post@arbeidsmiljo.no
Telefon: +47 815 59 750
Postadresse: Schweigaards gate 14, 0191 Oslo

Endringer i erklæringen

Arbeidsmiljøsenteret forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Arbeidsmiljøsenteret. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Publisert" nederst på denne siden

Scroll til toppen