Medlemskap i Arbeidsmiljøsenteret

Det er mange fordeler ved å være medlem av arbeidsmiljøsenteret. Blant annet rabatter på produkter, kurs og konferanser.

Kurs/opplæring

Vi tilbyr en rekke lovpålagte og andre kurs for leder, verneombud, ansatte og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Vi tilbyr kurs i klasserom og rent digitale. Det som passer dere best. Vi tilbyr dette som åpne kurs men også som bedriftsinterne om det er ønsket.

Blogginnlegg - Kronikker - Intervjuer

Artikler om arbeidsmiljø

Presentasjoner fra Arbeidsmiljødagene 2023

08 november 2023

Takk til alle deltakere, foredragsholdere og utstillere på Arbeidsmiljødagene! Vi håper dagene var både nyttige og hyggelige, og at du som deltok tar deg tid til å gi oss tilbakemelding når du mottar spørreundersøkelsen. Her er presentasjonene fra dagene.

Er din lille bedrift innenfor det nye regelverket?

25 oktober 2023

Fra og med 1. januar 2024 endres Arbeidsmiljølovens kapittel 6 om Verneombud. Dette gjøres for å styrke vernetjenesten og understreker viktigheten av denne rollen i arbeidslivet. Det er tre endringer som kommer.

Hva kan leder bidra med når det gjelder psykisk helse på arbeidsplassen?

10 oktober 2023

Ledere har et ansvar for å sikre at det hele tiden jobbes forebyggende og helsefremmende på arbeidsplassen, også med det psykososiale arbeidsmiljøet. Å sørge for at ansatte føler tilhørighet og inkludering, vet vi bidrar til å styrke de ansattes psykiske helse og ressurser.

Scroll til toppen
px
px
px
px
px
px
px
Text
rem
rem
rem
Headings
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
px