Er din lille bedrift innenfor det nye regelverket?

Er din lille bedrift innenfor det nye regelverket?

Fra og med 1. januar 2024 endres Arbeidsmiljølovens kapittel 6 om Verneombud. Dette gjøres for å styrke vernetjenesten og understreker viktigheten av denne rollen i arbeidslivet. Det er tre endringer som kommer.

Er din lille bedrift innenfor det nye regelverket?

Hva er et verneombud?

Om du er arbeidsgiver for mellom 5 og 10 ansatte, eller du er et nyvalgt og nysgjerrig verneombud, så skal du nå få en forenklet forklaring på hva et verneombud er. Krav om at det skal være verneombud har vært en del av norsk lovgivning siden 1956. Verneombudet er en vesentlig del av demokratiet på arbeidsplassen, og kanskje særlig det nære demokratiet, som har vært så viktig for å sikre samarbeidet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere på arbeidsplassen. Et samspill og en tradisjon som mange omtaler som «det norske gullet», fordi det sikrer trygge og effektive virksomheter.

Et verneombud er arbeidstakernes interesserepresentant i forhold til helse-, miljø- og sikkerhetssaker (HMS).  Verneombudets rolle er å se til at alle arbeidstakerne til enhver tid har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, mens det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at dette skjer.  Verneombudet og leder/arbeidsgiver må samarbeide tett for å få dette til. Verneombudet skal være der for alle, også for lederen. Verneombudet skal bidra til samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker sammen skaper en trygg og god arbeidsplass. Et verneombud er en viktig del av arbeidstakerens rett til medbestemmelse på arbeidsplassen. En viktig presisering her er at verneombudet ikke representerer enkelt personer, men skal påse og bidra til at den enkeltes sak blir tatt imot og håndtert på en ordentlig måte og at kommunikasjonen mellom partene er tilfredsstillende. Den andre viktige oppgaven for verneombudet er en pådriver for å påse at organiseringen og tilretteleggingen av arbeidet faktisk gir alle et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

 

Endringer fra 1. januar 2024

Fra og med 1. januar 2024 endres Arbeidsmiljølovens kapittel 6. Dette gjøres for å styrke vernetjenesten og understreker viktigheten av denne rollen i arbeidslivet.

Det er tre endringer som kommer:

  • Krav om verneombud senkes fra 10 til 5 ansatte
  • Verneombudets skal fra nå av også omfatte alle innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakeres sitt arbeidsmiljø
  • Det tydeliggjøres at verneombudets oppgaver også omfatter arbeidstakerens psykososiale miljø

 

Behov for økt kompetanse

Minimumskravet for opplæring av verneombud er 40 timers HMS-grunnopplæring. Dette er et kurs som vi i Arbeidsmiljøsenteret har lang erfaring med og utfører både digitalt og fysisk. Våre konsulenter er klare for å ta imot ledere og verneombud på kurs for å gi dere den nødvendige kompetansen, men ikke minst forståelsen av hvorfor dette er en oppskrift på suksess.

 

Presentasjoner fra Arbeidsmiljødagene 2023

08 november 2023

Takk til alle deltakere, foredragsholdere og utstillere på Arbeidsmiljødagene! Vi håper dagene var både nyttige og hyggelige, og at du som deltok tar deg tid til å gi oss tilbakemelding når du mottar spørreundersøkelsen. Her er presentasjonene fra dagene.

Hva kan leder bidra med når det gjelder psykisk helse på arbeidsplassen?

10 oktober 2023

Ledere har et ansvar for å sikre at det hele tiden jobbes forebyggende og helsefremmende på arbeidsplassen, også med det psykososiale arbeidsmiljøet. Å sørge for at ansatte føler tilhørighet og inkludering, vet vi bidrar til å styrke de ansattes psykiske helse og ressurser.

Å være ny hos ekspertene!

09 august 2023

Kalenderen viser 08.08.23 og et år har gått siden oppstart som seniorkonsulent i Norges eldste arbeidsmiljøvirksomhet, Arbeidsmiljøsenteret. En virksomhet som, intet mindre, har jobbet siden 1936 med informasjon og rådgivning knyttet til å sikre godt arbeidsmiljø i Norges bedrifter! Null stress, tenkte jeg før jeg begynte.

Scroll til toppen
px
px
px
px
px
px
px
Text
rem
rem
rem
Headings
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
px