Bedriftsintern bistand/konsulenttjenester

Arbeidsmiljøsenterets konsulenter har lang og bred erfaring med rådgivning og veiledning i organisasjons- og arbeidsmiljøutvikling og håndtering av arbeidsmiljøutfordringer. Vi tilpasser våre tjenester til deg og din bedrift behov.

Arbeidsmiljøsenterets konsulenter har lang og bred erfaring med rådgivning og veiledning i organisasjons- og arbeidsmiljøutvikling. Vår posisjon som arbeidsmiljøorganisasjon for partene i arbeidslivet gjennom mer enn 80 år, har gitt oss en rotfestet forståelse av at organisasjonsbistand bør være fundert i dialog og involvering. Vi kan bidra med råd, veiledning, utviklingsprogram og gjennomføring innen:

Årlig omkommer og skades altfor mange mennesker i arbeidsulykker som burde vært unødvendige. Samtidig er det mange som gruer seg til å gå på jobb fordi det psykososiale arbeidsmiljøet oppleves som truende. Dette får konsekvenser for bedriftens produktivitet og lønnsomhet, og reduserer den enkeltes livskvalitet. Et godt og sikkert arbeidsmiljø krever bevisste holdninger og systematisk, målbevisst tilrettelegging. I den sammenheng kan det være nyttig med bistand fra kompetente fagpersoner som hjelper bedriften å fremme en god arbeidsmiljøutvikling.

Arbeidsmiljøsenteret tilbyr bistand ved kartlegging av både det fysiske og det organisatoriske arbeidsmiljøet. Vi er behjelpelig med metodevalg, gjennomføring og oppfølgingsarbeid etter kartleggingen.

For mer informasjon, kontakt oss gjerne på epost: kurs@arbeidsmiljo.no

Scroll til toppen