Hva kan leder bidra med når det gjelder psykisk helse på arbeidsplassen?

Årets tema for verdensdagen er "Vi trenger å høre til".

Psykisk helse er viktig også på arbeidsplassen, og arbeidsplassen er en viktig arena for inkludering.

Hva kan leder bidra med når det gjelder psykisk helse på arbeidsplassen?

Livet skjer for alle

Å være menneske kan være både tungt og fint.

Å være menneske fører med seg både opp og nedturer; livet skjer.

Vi må  begynne å snakke om at «livet skjer for alle!»

En tung periode på privaten smitter over på jobb - helt sikkert! Hva kan lederen gjøre da?

Jeg kjente en gang et vakkert menneske på 19 år. Et vakkert menneske med livet foran seg, men med et liv som til nå ikke hadde ikke vært skånsom mot henne. Hverdagen var ofte vanskelig å håndtere. En hverdag i ensomhet, maktesløshet og lange dager med tunge tanker. Det er lett å forstå at en slik hverdag fører til lite mestring og tro på egne evner, så en jobb var bare å glemme. Hun, som mange andre, klamret seg til livbøyen, og forsøkte sakte å sette den ene foten foran den andre.

 

Vi trenger å høre til

En tilfeldighet skulle føre henne i kontakt med en arbeidsplass som tilrettela for mennesker som trengte den ekstra støtten for å finne mestringsfølelsen. En leder tok henne varmt imot, og sørget for at hun hadde samme opplæringen og mulighetene som de andre. Ikke minst de sosiale rammene og noe så enkelt som å være deltager rundt pausebordet, gav henne et møte med arbeidslivet som fremmet mestringsfølelsen.

Hva var det som bidro til at denne jenta klarte seg?

Jeg har tenkt på det mange ganger, og for hver gang tenker på det, blir det klarere og klarere for meg hvor viktig rolle ledere har for at folk skal ha det bra.

Verdensdagen for psykisk helse setter i år fokus på å skape inkludering og møteplasser for alle, med temaet «Vi trenger å høre til». I arbeidslivet har ledere en viktigere rolle enn andre når det gjelder inkludering. Ledere har et ansvar for å sikre at det hele tiden jobbes forebyggende og helsefremmende på arbeidsplassen, også med det psykososiale arbeidsmiljøet. Å sørge for at ansatte føler tilhørighet og inkludering, vet vi bidrar til å styrke de ansattes psykiske helse og ressurser.

 

Men hvordan gjøres dette i en leders travle hverdag?

Jo det skal jeg fortelle deg:

  • Gjør som det vakre menneskets leder - sørg for at de ansatte føler at de er verdt noe på jobben. Sikre at de ansatte har kompetansen til den jobben de skal gjøre - gi ansatte tilbakemelding på det de gjør og la de komme med innspill om noe må endres.
  • Sørg for at du tar godt imot de nye - informer de om alle skrevne og uskrevne regler på arbeidsplassen - sørg for å sjekke innom om den nyansatte har det bra. Ta også en prat med de erfarne på kontoret - har de det bra?. Hva er det som gjør at de har det bra på jobben? Hva kan vi gjøre mer av?
  • Inviter eller sørg for at alle ansatte føler seg velkommen til lunsj. Gå foran som et godt eksempel og spis sammen med de ansatte. Ta deg tid til det - for om du ikke gjør det, så vil kanskje de ansatte prioritere andre ting også.

Et inkluderende arbeidsliv sikrer bedre psykisk helse for dine ansatte som igjen bidrar til økte ressurser.

Så for å avslutte, som vi startet: Det vakre mennesket på 19 år, så for første gang en mening med livet. Gjennom å ha bli sett av lederen, få lov å være seg selv blant kollegaer og ønsket velkommen, styrket disse handlingene dette vakre mennesket til å bli en viktig ressurs på arbeidsplassen.

 

Seniorkonsulent Hanne Rovik

Mob: 99590407

hanne@arbeidsmiljo.no

Er rollen som hovedverneombud en ensom uriaspost?

10 januar 2024

Jon, som begynte hos Arbeidsmiljøsenteret i august, har deltatt på HVO-kurs. Han føler seg nyfrelst og ikke minst ser han at det er dialogen som er det viktigste verktøyet, og i dialogen magien skjer.

Arbeidsmiljøkongressen 2024

04 januar 2024

Arbeidsmiljøkongressen har røtter tilbake til 40-tallet og blir i år arrangert fysisk for 50. gang. Kongressen er en viktig møteplass for alle som er opptatt av helse, miljø og sikkerhet. Hold av 22.-23. oktober!

Presentasjoner fra Arbeidsmiljødagene 2023

08 november 2023

Takk til alle deltakere, foredragsholdere og utstillere på Arbeidsmiljødagene! Vi håper dagene var både nyttige og hyggelige, og at du som deltok tar deg tid til å gi oss tilbakemelding når du mottar spørreundersøkelsen. Her er presentasjonene fra dagene.

Scroll til toppen