Arbeidsmiljødagene 2023

Arbeidsmiljødagene 2023

Godt arbeidsmiljø - nøkkelen til å få med alle?

En av de store utfordringene i fremtiden vil være mangel på arbeidskraft. Hvilke konsekvenser kan dette få for HMS arbeidet, og hva vil være viktig i et arbeidsmiljø for å inkludere flere? Vi reiser debatt om hvordan vår måte å jobbe med helse og sikkerhet fungerer på, i møte med arbeidskulturer fra andre land og utenforskap både som ung eller gammel. 

Med kamp om arbeidskraften, vil også livet inne i en bedrift settes under press. Vi inviterer til samtale, diskusjon og innspill om tiltak som kan ivareta og fremme de psykologiske og mellommenneskelige forholdene på en arbeidsplass.

Arbeidsmiljødagene byr på inspirerende og engasjerende foredrag, utstillere, mingling, musikalske innslag og festmiddag:

 

Frokostmøte for hovedverneombud
Lise Moe Kristiansen, HVO Fredrikstad kommune, vinner av Den Norske Arbeidsmiljøprisen 2022, forteller om hvilke strategier hun har valgt for å komme i posisjon og jobbe frem en velfungerende vernetjeneste. Hva har hun vunnet og hva har hun tapt med disse valgene?

 

Norsk HMS-metodikk og innleid arbeidskraft
Den norske sikkerhetskulturen bygger på tilliten til at ansatt melder fra om feil og mangler i tråd med arbeidsmiljølovens krav. Hva når denne kulturen utvannes? Fungerer da norsk HMS-metodikk med for eksempel avvik og rutiner?

Christer Winther Smedvik presenterer funn fra sin masteroppgave: Utenlandske arbeidstakere og ulykker i bygg og anlegg. En studie i faktorer som bidrar til å forklare den forhøyede risikoen som utenlandske arbeidere har for å bli rammet av arbeidsulykker innen bygg og anlegg. Smedvik er idag SHA/HMS-rådgiver i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Anne Myhrvold, direktør av Petroleumstilsynet og Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE, svarer på innlegget til Smedvik med hvordan de forstår utfordringene og hvordan det jobbes med disse.

Debatt med foredragsholderne.

 

Sikkerhet på arbeidsplassen - dyrekjøpte erfaringer fra et hovedverneombud
May Britt Kindem, HVO i Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester i Bergen kommune, har frontet flere svært vanskelige saker som hovedverneombud og vil dele av sine erfaringer og bekymringer i forhold til varsling av kritikkverdige forhold og muligheten for å få gehør hos arbeidsgiver i sikkerhetsspørsmål.

 

Hvordan ruste et arbeidsmiljø til å motta unge arbeidstagere i utenforskap?
Seniorkonsulent Hanne Rovik i samtale med Tim Stjernen, som forteller om sin reise fra utenforskap til deltagelse i arbeidslivet og hva han mener har vært viktige momenter for å få til dette.

 

Hva skal til for å beholde folk i arbeidslivet?
Gjennom munter og reflekterende samtale om erfaringer og livsopplevelser deler Trond-Viggo Torgersen og Kari Slaatsveen hva vi kan gjøre for å øke sjansene for et godt voksenliv både på jobb og privat. Hva skjer med kroppen mens årene går?

Lystig innslag om hvordan vi kan øke motivasjon og hverdagsglede, når vi blir de eldste i arbeidslivet.

 

På tide med forskrift om psykososialt arbeid?
SINTEF har gjennomført en kartlegging av psykososialt arbeidsmiljøarbeid blant norske virksomheter på oppdrag fra NAV og STAMI. Kartleggingen svarer på tre hovedproblemstillinger: Hvordan er kunnskapen om psykososialt arbeidsmiljøarbeid blant norske virksomheter? Er psykososialt arbeidsmiljøarbeid på dagsorden og hvor høyt prioriteres det blant norske virksomheter? Hvordan arbeider norske virksomheter med det psykososiale arbeidsmiljøet?

Sylvi Thun fra SINTEF presenterer funnene fra rapporten.

Partene i arbeidslivet står sentralt i utviklingen av et felles språk og nye verktøy på området. Emosjonelle belastninger i yrker som jobber med og for mennesker er en undervurdert psykososial risikofaktor som Unio har ekstra fokus på i en stor undersøkelse blant lærere, sykepleiere, politi og fysioterapeuter i 2023. Målet er at flere virksomheter skal jobbe systematisk med de psykososiale risikofaktorene som kan gi oss bedre arbeidshelse, lavere sykefravær og frafall og en økonomisk gevinst for samfunnet».

Dette vil fagsjef og advokat i Unio, Henrik Dahle, snakke mer om på arbeidsmiljødagene.

 

Emosjonelt belastende arbeid
Å jobbe med mennesker er en risiko, sier Per Isdal i sin bok Medfølelses pris. Hva gjør det med oss å jobbe med andre mennesker som har det vanskelig? Hvordan kan organisasjonen tilrettelegge og ivareta ansatte?

Isdal er psykologspesialist og har vært med på å stifte Alternativ til Vold. Han har i mer enn 30 år jobbet som terapeut for mennesker som utøver vold i nære relasjoner. Han er opptatt av hvordan ansatte i emosjonelt belastende yrker blir ivaretatt.

 

Hvordan sikre godt arbeidsmiljø når mange sitter på hjemmekontor?
Hva gjør hjemmekontor med kulturen på arbeidsplassen? Mange bedrifter kutter antall fysiske arbeidsplasser, i takt med forventning om frivillig og økt bruk av hjemmekontor. Mari Holm Ingelsrud fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet presenterer kunnskapen deres om temaet.

Ingelsrud er sosiolog og forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet. Ingelsrud har bred erfaring fra forskning på fleksibilitet, hjemmekontor, tilknytningsformer, deltid, arbeidstid, arbeidshelse og arbeidsmiljø. Hun forsker nå blant annet på hjemmekontor og deltid i helse og omsorg.

 

Ønsker du å være utstiller?

Ta kontakt med Erik Paulsen: erik@arbeidsmiljo.no

 

Er rollen som hovedverneombud en ensom uriaspost?

10 januar 2024

Jon, som begynte hos Arbeidsmiljøsenteret i august, har deltatt på HVO-kurs. Han føler seg nyfrelst og ikke minst ser han at det er dialogen som er det viktigste verktøyet, og i dialogen magien skjer.

Arbeidsmiljøkongressen 2024

04 januar 2024

Arbeidsmiljøkongressen har røtter tilbake til 40-tallet og blir i år arrangert fysisk for 50. gang. Kongressen er en viktig møteplass for alle som er opptatt av helse, miljø og sikkerhet. Hold av 22.-23. oktober!

Presentasjoner fra Arbeidsmiljødagene 2023

08 november 2023

Takk til alle deltakere, foredragsholdere og utstillere på Arbeidsmiljødagene! Vi håper dagene var både nyttige og hyggelige, og at du som deltok tar deg tid til å gi oss tilbakemelding når du mottar spørreundersøkelsen. Her er presentasjonene fra dagene.

Scroll til toppen