Er rollen som hovedverneombud en ensom uriaspost?

Jon, som begynte hos Arbeidsmiljøsenteret i august, har deltatt på HVO-kurs. Han føler seg nyfrelst og ikke minst ser han at det er dialogen som er det viktigste verktøyet, og i dialogen magien skjer.

Snart skal jeg være med å forvalte gullet  til Arbeidsmiljøsenteret

Jeg har akkurat deltatt på HVO-kurs med Arbeidsmiljøsenteret! Som Norges, og muligens verdens eldste HMS-organisasjon, er Arbeidsmiljøsenterets misjon å bidra til et best mulig arbeidsmiljø på norske arbeidsplasser. Gjennom formidling av kunnskap om arbeidsmiljølovens regler og forskrifter skal norske verneombud, hovedverneombud og ledere rustes til å kunne ivareta og utvikle sunne arbeidsmiljø på arbeidsplassene sine.

Jeg deltar på kurs som del av opplæringsløpet mitt som nyansatt seniorkonsulent, så dette er ikke en helt uhildet skildring av hvordan det oppleves å delta på kurs med Arbeidsmiljøsenteret.. Jeg er rett og slett nyfrelst – opplevelsene mine fyller meg med glede, motivasjon og god porsjon ydmykhet med tanke på at også jeg selv snart skal være med å forvalte gullet til Arbeidsmiljøsenteret som kursholder.

Dialog - det viktigste verktøyet

Jeg har alltid likt å delta på kurs og andre kompetansehevende aktiviteter i jobbene mine. Selvsagt fordi jeg er opptatt av å utvikle meg faglig og personlig ved å tilegne meg ny kunnskap, men like mye fordi det er gøy og inspirerende å lære sammen med andre som deler min interesse. For det er noe som er så herlig med å tre ut av normalen på jobb for å delta på kurs. Og i hvert fall på kurs i regi av Arbeidsmiljøsenteret! Vi brenner virkelig for det vi formidler! For oss er arbeidsmiljø og HMS en blanding av ideologi og religion, og det merker man så fort kurset kommer i gang på dag 1. Allerede i introduksjonsrunden av kursleder og deltagere deles erfaringer og anekdoter ivrig. Her er det ikke rom for en halv dag med å ta og føle på hverandre – i kurs om arbeidsmiljø sitter det som regel folk som genuint bryr seg om arbeidsplassene og kollegaene sine og som tørster både etter å dele og høste av andres erfaringer og kompetanse. Samtidig er det åpenbart at kursleder selv også lærer. Det er det beste med kursene våre – vi lærer bort, men lærer også selv alltid noe nytt. Dialog er det viktigste verktøyet i utpreget prosessorienterte kursopplegg, og gjennom dialogen utveksles erfaring og kompetanse på en måte som gjør at alle i rommet lærer noe.

Tilbake til HVO-kurset. HVO-kurs fylles ofte opp av hovedverneombud som har vært i rollen en stund. Folk som trives i rollen, men samtidig ser behov for å øke kompetansen og fylle den med enda større pondus. Som har et vel av erfaringer, frustrasjoner, konkrete saker og vyer de ønsker å dele. Som trenger støtte, forståelse og kanskje også en energigivende dytt i en ny retning. Latteren sitter løst og det er mye trøst i felles skjebne og erfaringer. For det er umulig å ikke få inntrykk av at å være hovedverneombud kan oppleves noe ensom og utsatt. Hvordan kan jeg bidra til å endre AMU fra et supperåd til et superråd? Hvordan skal jeg få de fagforeningstillitsvalgte til å forstå at de ikke kan eller skal instruere meg selv om de har utpekt meg til valg? Hvordan kan jeg få mer gehør hos en toppledelse som stort sett løper i alle retninger og slukker arbeidsmiljøbranner de selv har tent på? Kursleder viser til lovverk, forklarer nyanser og deler erfaringer. Energien i rommet er høy.

Men magien oppstår i situasjonene der hovedverneombud selv deler erfaringer, og kanskje frustrasjoner, som andre hovedverneombud selv har opplevd og kan komme med råd, innspill og nye perspektiver.

Kart og terreng stemmer ikke alltid overens

Dagene er lange og veldig innholdsrike. Diskusjonene er intense og kreative løsninger og vinklinger på et vel av forskjellige problemstillinger sitter løst. Herfra går ingen uten ny inspirasjon – det er 100% sikkert. Det aller beste jeg tar med meg fra dette kurset er opplevelsen av i hvor stor grad deltagerne får plass til å drive kurset. Ja, det godt å ha en kursleder som kan lovverk, krav og oppgaver til fingerspissene. Men magien oppstår i situasjonene der hovedverneombud selv deler erfaringer, og kanskje frustrasjoner, som andre hovedverneombud selv har opplevd og kan komme med råd, innspill og nye perspektiver. Aller mest magisk er det når diskusjonene blir mer intense. For innen arbeidsmiljø og HMS finnes det ofte ikke ett rett svar med to streker under. Joda, lovverket sier hva det sier, men vi som jobber med dette til daglig vet at kartet og terrenget ikke alltid stemmer overens, og at det finnes mange veier til Rom. Kursleder blir utfordret og lar seg villig utfordre. Læringen går begge veier. Kursene våre er som virkelig gode transaksjoner skal være – utvekslinger alle parter kommer styrket ut av. En styrke som bidrar til akkurat det vi ønsker – best mulig arbeidsmiljø på norske arbeidsplasser.

Arbeidsmiljøkongressen 2024

04 januar 2024

Arbeidsmiljøkongressen har røtter tilbake til 40-tallet og blir i år arrangert fysisk for 50. gang. Kongressen er en viktig møteplass for alle som er opptatt av helse, miljø og sikkerhet. Hold av 22.-23. oktober!

Presentasjoner fra Arbeidsmiljødagene 2023

08 november 2023

Takk til alle deltakere, foredragsholdere og utstillere på Arbeidsmiljødagene! Vi håper dagene var både nyttige og hyggelige, og at du som deltok tar deg tid til å gi oss tilbakemelding når du mottar spørreundersøkelsen. Her er presentasjonene fra dagene.

Er din lille bedrift innenfor det nye regelverket?

25 oktober 2023

Fra og med 1. januar 2024 endres Arbeidsmiljølovens kapittel 6 om Verneombud. Dette gjøres for å styrke vernetjenesten og understreker viktigheten av denne rollen i arbeidslivet. Det er tre endringer som kommer.

Scroll til toppen