Å være ny hos ekspertene!

Et skjeivblikk på året som Seniorkonsulent i Arbeidsmiljøsenteret.

Å være ny hos ekspertene!

Et skjeivblikk på året som Seniorkonsulent i Arbeidsmiljøsenteret.

Kalenderen viser 08.08.23 og et år har gått siden oppstart som seniorkonsulent i Norges eldste arbeidsmiljøvirksomhet, Arbeidsmiljøsenteret. En virksomhet som, intet mindre, har jobbet siden 1936 med informasjon og rådgivning knyttet til å sikre godt arbeidsmiljø i Norges bedrifter! Null stress, tenkte jeg før jeg begynte. Jeg har jo jobbet mange år nå, dessuten kommer jeg jo rett fra ledersiden- dette skal jeg få til! «Jeg vet jo hvordan et arbeidsliv er».

Et arbeidsliv som har vært fullt av oppturer, nedturer, bratte læringskurver, flinke folk, sure folk og blide folk, så langt. En lang tid med nye og gamle systemer, som jeg etter hvert har lært å forholde meg til. Ja, sånn fagsystemer! Du vet- sånne systemer du først blir skikkelig forbanna på, som ikke virker som ønskelig, men som du etter hvert bare godtar, blir kjent med og tenker « jaja- men da skal det vel være slik da!». Uansett, jeg har aldri vært så opptatt av systemene likevel jeg (men har selvsagt brukt de, når jeg måtte!). Jeg har vært opptatt av folkene. Menneskene som jeg har blitt kjent med gjennom å jobbe tett på. Relasjoner og følelser har vært min beste kompetanse. Hvordan kan jeg sørge for at andre har det så bra så mulig? Hvordan kan jeg få til å bruke meg og mine ressurser slik at andre får det bedre?

Det var disse kvalifikasjonene og tankene jeg vurderte som mine beste egenskaper, den gangen jeg ble spurt om jeg kunne gå over i en lederstilling. Det var viktig for meg at alle på avdelingen visste at min forståelse av ledelse var at vi alle på avdelingen er like, bare ulike roller. Jeg ønsket å være en relasjonsleder med fokus på individet. En leder som alle kunne komme til å fortelle, om hendelser dersom noe som var ugreit på arbeidsplassen. Uansett hva! Jeg skulle lytte og fikse, trøste og støtte for det var jo tross alt det jeg kunne og det jeg hadde jobbet med de siste årene. Lite visste jeg da, at ved å gjøre dette tok jeg vekk litt av de ansattes muligheter til medvirkning i praksis på egen arbeidsplass. Dette ble jeg først klar over når jeg tredde inn i rollen som seniorkonsulent i Arbeidsmiljøsenteret en junidag i 2022.

Jeg hadde jo selvsagt lest meg opp på både organisasjonen og arbeidsoppgavene før jeg startet (er det ikke det alle gode ansatte gjør??) Noen oppgaver virket mer spennende enn andre. HMS not so much! Det var jo bare tørre greier med prosedyrer var alltid det vi sa når HMS ble nevnt!! Men jeg hadde jo praktisert det før da. Ja, sånn praktisert slik at jeg som verneombud hadde bidratt på vernerunder og deltatt på møter med ledelsen- men hvorfor skulle HMS være så viktig? Jeg var jo opptatt av relasjoner jeg! Altså; Hvordan folk hadde det på jobben!

08.08.23 er datoen. Et år har gått, og HMS har blitt mitt hjerte nært. Ja, ikke sånn HMS i seg selv- men forståelsen av hvor viktig den strukturelle og organisatoriske oppbyggingen av bedrifter er, og at HMS Helse Miljø og Sikkerhet- er med oss, og er en nødvendig del av alt vi gjør på arbeidsplassen. Selv disse systemene, jeg aldri helt hadde skjønt meninga med. For at ansatte skal føle at de både er ivaretatt, men også ha ansvar for egen arbeidsplass, gjelder det ikke bare å ha en plan om hvordan du vil være som leder. Det gjelder også å sikre at ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, samt forstå at ansatte skal ha arenaer hvor de kan si ifra om forbedringsmuligheter, sikkerhet og utvikling. I tillegg skal ansatte får være med på råd om hvordan bedriften skal sikre et best mulig resultat- både i utviklingen, men også dersom bedriftens aktiviteter påvirker arbeidsmiljøet. Dette hadde gått meg litt hus forbi, i søken etter å være den gode relasjonslederen. En viktig del av å være leder i en bedrift, er å sørge for at ansatte både får ytre seg, men også får rammer.

Gjennom mine tanker om hva ledelse skulle være, hvor jeg skulle fikse «alt» for de ansatte, bidro jeg til både undergrave systemene vi kan benytte, samt at medvirkningen ble borte for de ansatte. En medvirkning, de ansatte etter arbeidsmiljøloven plikter å gjennomføre. De ansatte satt og ventet på at jeg som leder skulle ordne opp!

Å være leder er å tilrettelegge gjennom relasjoner, strukturer og påvirkning for å nå felles mål. Jeg heier fremdeles på å bruke relasjonskompetansen i lederskapet, og det er viktig at ansatte kan snakke med sin leder om personlige forhold. Men dersom ansatte sitter med mer kompetanse og kunnskap om noe som kan bedre arbeidsforholdene på sin arbeidsplass, bør forholdene ligge til rette slik at det finnes kanaler ansatte kan si ifra- som f.eks. avvikssystem, kunnskap om samarbeidspartnere eller et godt personalmøte hvor alle blir hørt.

Gjennom mitt år som seniorkonsulent i Arbeidsmiljøsenteret, har jeg møtt enormt mange engasjerte og aktive parter i arbeidslivet både i kurssammenheng og i bedrifter som er opptatt av HMS og arbeidsmiljø. Gjennom å få lov å være en del av Arbeidsmiljøsenterets engasjerte kollegaer, skjønner jeg nå hvor viktig informasjonsdeling om et godt arbeidsmiljø er, og at søkelys på et organisatorisk arbeidsmiljø vil sørge for et godt individrettet fokus for de ansatte på en arbeidsplass. Jeg overbevisst om at ansatte og ledere rundt omkring i landet gjør så godt de kan, ut fra de forutsetninger de har tilgjengelig. Med min erfaring, ønsker jeg å bruke den til å viderebringe kompetanse nok slik at forutsetningene er gode nok til at ansatte har et godt arbeidsmiljø.

Selv om jeg har mange års arbeidserfaring, har jeg det siste året lært at det er mye igjen å lære, og at arbeidsmiljøloven er vår beste venn! Relasjoner er dynamiske, jobb- bytter skjer hyppigere nå enn før og raskere endringer i arbeidslivet bidrar til at gode strukturer og et godt organisatorisk arbeidsmiljø i bedrifter er enda viktigere enn noen gang. Fremdeles er jeg mest opptatt av relasjoner og mennesker, men ser at gjennom systematisk Helse- Miljø- sikkerhetskunnskap vil dette bidra til at alle de flinke folka som er der ute og jobber, har et enda tryggere arbeidsforhold.

Seniorkonsulent Hanne Rovik

Mob: 99590407

hanne@arbeidsmiljo.no

Er rollen som hovedverneombud en ensom uriaspost?

10 januar 2024

Jon, som begynte hos Arbeidsmiljøsenteret i august, har deltatt på HVO-kurs. Han føler seg nyfrelst og ikke minst ser han at det er dialogen som er det viktigste verktøyet, og i dialogen magien skjer.

Arbeidsmiljøkongressen 2024

04 januar 2024

Arbeidsmiljøkongressen har røtter tilbake til 40-tallet og blir i år arrangert fysisk for 50. gang. Kongressen er en viktig møteplass for alle som er opptatt av helse, miljø og sikkerhet. Hold av 22.-23. oktober!

Presentasjoner fra Arbeidsmiljødagene 2023

08 november 2023

Takk til alle deltakere, foredragsholdere og utstillere på Arbeidsmiljødagene! Vi håper dagene var både nyttige og hyggelige, og at du som deltok tar deg tid til å gi oss tilbakemelding når du mottar spørreundersøkelsen. Her er presentasjonene fra dagene.

Scroll til toppen