Risikovurdering og risikostyring

Skader, ulykker, fysiske og psykiske belastninger kan påføre mennesker i og rundt bedriften store lidelser. God risikostyring kan forebygge dette.

Å forebygge tap av helse, miljø og materielle verdier er like viktig som å fremme verdiskapning

Sentrale spørsmål i en risikovurdering er blant annet:

  • Innenfor hvilke områder kan det skje ulykker, eller oppstå helseskader i din virksomhet?
  • Hva kan årsaken være til at dette skjer?
  • hvor stor er sannsynligheten for at det skjer?
  • hvilke konsekvenser kan det medføre om det skjer?
  • Hvordan kan vi forebygge at det skjer?
  • Kan vi redusere konsekvensene av om det skulle skje?

Skader, ulykker, fysiske og psykiske belastninger kan påføre mennesker i og rundt bedriften store lidelser. God risikostyring kan forebygge dette.

Innenfor følgende områder skal det risikovurderes:

  • Fysisk arbeidsmiljø – lys, lys, vibrasjoner, temperaturer osv
  • Ergonomisk arbeidsmiljø – arbeidsstillinger og tilrettelegging
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Organisatorisk arbeidsmiljø

Det er viktig at dette gjøre sammen med de ansatte

Arbeidsmiljøsenterets konsulenter bistår virksomheter med risikovurderinger, og hjelper til med å utarbeide konkrete og realistiske handlingsplaner, der både ansatte og ledelse forpliktes i endringsarbeidet.

Ta kontakt med oss for tilbud på kurs@arbeidsmiljo.no eller 815 59 750 Tast 2

 

Scroll til toppen