Konfliktforebygging

Det er ikke nødvendigvis konflikten i seg selv, men måten vi møter konflikten på som blir avgjørende for om den blir et arbeidsmiljøproblem.

Godt samspill/kommunikasjon, åpenhet, trygghet på egen og andres rolle, ansvarsforhold og løsningsfokus er stikkord for vår tilnærming.

Vi har sterk oppmerksomhet på arbeidsmiljøet og forankrer utviklingsprosessene i Arbeidsmiljøloven og dens underliggende arbeidslivsfilosofi.

Vi jobber gjerne med ledere og ansatte samtidig.

Ta kontakt med oss for tilbud på kurs@arbeidsmiljo.no eller 815 59 750 Tast 2

Scroll til toppen