Lederopplæring

Arbeidsmiljøsenteret har lang erfaring i å bistå virksomheter med lederutvikling. Vi anser god forståelse av egen og andres rolle i organisasjonen som en vesentlig nøkkel til å bli trygg som leder.

En annen er kjennskap til hva lover og regler som styrer arbeidslivet forventer av en leder, og hva du kan forvente av dine medarbeidere, lederkollegaer og arbeidsgiver.

Men kanskje viktigst er evnen til å motivere og tilrettelegge for den enkeltes ytelse og trivsel, og for godt samarbeid og gode relasjoner i gruppen du skal lede. Det dreier seg mye om teknikker for god kommunikasjon både i en-til-en relasjoner og i felles arenaer.

Ta kontakt med oss for tilbud på kurs@arbeidsmiljo.no eller 815 59 750 Tast 2

Scroll til toppen