Ansatte

  • Alle
  • Salg
  • Konsulenter
  • Administrasjon
  • Medlemskontakt
Erik Paulsen

Erik Paulsen

Salgs- og forhandleransvarlig

Erik er vår erfarne salgs- og forhandleransvarlig. Han har breddekunnskap om alle våre produkter og tjenester. Ta kontakt i dag for en prat.

Nina Cathrine Berg

Nina Cathrine Berg

Seniorkonsulent

Nina er cand. polit fra UiB. Hun er en svært erfaren konsulent som har jobbet med alt fra konflikthåndering og arbeidsmiljøutvikling til utvikling og implementering av HMS-systemer. Nina er fagansvarlig for HMS-rådgiverskolen petroleum, og er også ansvarlig for ”Hovedverneombudsnettverk” på Vestlandet.

Kari Witsø

Kari Witsø

Seniorkonsulent

Kari er HMS Verneingeniør og sivilagronom. Hun har solid erfaring innen systematisk HMS-arbeid, utvikling av HMS-systemer og hun bistår virksomheter i risikovurderingsprosesser. Hun har solid erfaring innen organisatorisk, fysisk, kjemisk og psykososialt arbeidsmiljøarbeid. Kari er en svært erfaren konsulent som har mer enn 20 års erfaring med HMS-arbeid og har jobbet i team med bedriftshelsetjeneste i 10 år. Hun er fagansvarlig for HMS-rådgiverskolen og driver med opplæring av både verneombud, ledere, arbeidsmiljøutvalg og leder nettverksgrupper for hovedverneombud.

Sigrid Engen

Sigrid Engen

Daglig leder

Sigrid er vår daglige leder. Hun er fysioterapeut og med videreutdanning innen coaching, veiledning og kognitiv terapi. Hun har jobbet inne fagfeltet HMS og bedriftshelsetjeneste i 20 år med alt fra skolering og veiledning innen psykososiale, organisatoriske og ergonomisk forhold. Hun holder også kurs i trusler og vold på arbeidsplassen. Ta gjerne kontakt for en prat om hva vi kan hjelpe deg med.

Amanda Jansen

Amanda Jansen

Organisasjonssekretær

Amanda er vår organisasjonssekretær. Kontakt Amanda dersom du lurer på noe om våre bedriftsinterne tilbud, våre kurs eller om medlemskap.

Eldar Jensvang

Eldar Jensvang

Produkt- og innkjøpsansvarlig

Eldar jobber med produktutvikling og innkjøp i Arbeidsmiljøsenteret, men er også vår nestleder. Med over 22 års fartstid har han bred erfaring med våre tjenester og produkter. Ta kontakt for en prat.

Hanne Rovik

Hanne Rovik

Seniorkonsulent

Hanne har i mange år tidligere jobbet i offentlig sektor og hatt ulike roller både som ansatt, verneombud og som leder, før hun begynte i Arbeidsmiljøsenteret. Hanne har en master i endringsledelse og er spesielt opptatt av arbeidsmiljøutvikling og hvordan det psykososiale arbeidsmiljøet påvirker effekten og kulturen i virksomheter. Hanne har en grunnutdanning fra sosialt arbeid, og har over mange år jobbet med å møte mennesker i ulike kriser, både ved akutte hendelser og ved livskriser. Hanne har mye kompetanse på vold, trusler og konflikthåndtering, og er sertifisert sinnemestringsterapeut. Hanne gjennomfører blant annet konflikthåndterings-prosesser, arbeidsmiljøkartlegginger og opplæring på arbeidsmiljø.

Aud Steiring

Seniorkonsulent

Aud er vår mest erfarne konsulent. Hun har arbeidet med arbeidsmiljø i over 30 år. Ti av disse årene var i bedriftshelsetjeneste, deriblant som daglig leder. Hun har lang erfaring med undervisning, kartlegging og utvikling av gode arbeidsmiljø. Aud er nettverksleder for nettverkene for hovedverneombud i Midt- og Nord-Norge. Aud har også spisskompetanse på opplæring av sjøansatte. Hun har faglig bakgrunn som sykepleier, med videreutdanning i strategi, ledelse og juss. Aud holder også foredrag.

Jon Falkum

Jon Falkum

Fagkonsulent

Jon har lang erfaring innen HR og ledelse fra norsk organisasjons- og næringsliv, både som leder, rådgiver og konsulent, før han begynte i Arbeidsmiljøsenteret. Jon har master i Ledelse og organisasjonspsykologi og har sin ekspertise innen prosess- og prosjektledelse, arbeidsrett, ledelse og endringsprosesser samt konflikthåndtering. Han har ledet flere store endringsprosesser, fusjoner og nedbemanninger i rolle som konsulent og prosjektleder. Jon vektlegger et konstruktivt partssamarbeid, både lokalt og sentralt, som et kriterium for suksess når mennesker og organisasjoner treffes av endring. Han ser god og transparent kommunikasjon, reell og bred medvirkning og etterlevelse av prinsipper og planer som bærende momenter for gode prosesser. Jon bistår med opplæring, prosessveiledning, arbeidsmiljøkartlegginger og konflikthåndtering med utgangspunkt i et brennende engasjement for mennesker og et rettferdig og helsefremmende arbeidsliv.

Øystein Grytøyr

Øystein Grytøyr

Fagkonsulent

Som ny leder i 20-årene ble Øystein fasinert av hvordan han selv var en viktig brikke i arbeidshverdagen til sine ansatte og kollegaer på godt og vondt. Erfaringene han gjorde seg gav han et ønske om å studere Arbeids- og Organisasjonspsykologi. Dette var for å lære mer om de mellommenneskelige aspektene ved ledelse. Øystein har etter dette vært leder innen offentlig forvalting og studerer nå til en mastergrad i Innovasjon og endringsledelse. Han har også vært megler i konfliktrådet, og brenner for de gode prosessene mellom mennesker på arbeidsplassen.

Scroll til toppen