Arbeidsmiljøkartlegging og medarbeiderundersøkelse

Med kunnskap om hvor skoen trykker ligger alt til rette for å skape en innovativ virksomhet, fylt av engasjerte medarbeidere.

Vi bistår virksomhetene med arbeidsmiljøkartlegginger og medarbeiderundersøkelser, der vi setter søkelyset på arbeidstakernes opplevde arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøsenteret kan bistå med ulike typer arbeidsmiljøkartleggingsverktøy.

  • Web-baserte statistiske spørreundersøkelser (Se under)
  • Kvalitative dybdestudier
  • Intervjuer, gruppevis eller individuelle
  • Åpne, strukturerte gruppesamtaler
  • Dialogkonferanser

Arbeidsmiljøsenterets konsulenter bistår i hele prosessen, fra metodevalg, gjennomføring av kartlegging og hjelp til å komme videre. Det dreier seg om konkrete og realistiske handlingsplaner, der både ansatte og ledelse forpliktes i endringsarbeidet.

Arbeidsmiljøsenteret tilbyr nå en ny medarbeiderundersøkelse, MTM (Medarbeider Tilfredshet Monitor) som er et måle-, analyse-, og rapporteringsverktøy, som bygger på forskning om psykologiske og sosiale arbeidsmiljøfaktorer. Undersøkelsen tar ca 15 minutter å svare på og gjennomføres elektronisk ved at den enkelte medarbeider får en e-post med invitasjon til å delta.

MTM® kartlegger ti ulike tema: Jobbkrav, Rolleforventninger, Kontroll i arbeidet, Positive utfordringer, Sosialt samspill, Nærmeste leder, Mestring av arbeidet, Utmattelse i arbeidet, Engasjement i organisasjonen og Arbeidsglede og engasjement i jobben.

Den viktigste målsettingen med å bruke medarbeiderundersøkelsen er å få et verktøy til å vite hvor man skal sette inn ressurser for å oppnå bedre resultater for bedriften.

Ta kontakt med oss for tilbud på kurs@arbeidsmiljo.no eller 815 59 750 Tast 2

Scroll til toppen