Oppleves hovedverneombudsrollen av og til som litt ensom

Oppleves hovedverneombudsrollen av og til som litt ensom

 

Oppleves av og til rollen som hovedverneombud som litt ensom? Er det litt utfordrende å komme i posisjon i egen organisasjon? Er det vanskelig å få organisasjonen til å forstå din rolle, er det til og med litt vanskelig å forstå den selv?

Da anbefaler vi deg å være med på HVO-forum

HVO-Forum er for deg som er hovedverneombud og vil få faglig påfyll, utveksle erfaringer med andre hovedverneombud, få avklart lovtolkninger, løse problemer du står i og ikke minst jobbe langsiktig.

Hovedverneombudsrollen er en rolle som i liten grad er definert i lovverket. Det kan ofte være en ensom rolle og det kan derfor være avgjørende å få diskutere utfordringer, praktiske løsninger og få faglig påfyll for å kunne gjøre en god jobb i rollen. Arbeidsmiljøsenteret har drevet møteplasser for hovedverneombud i over 25 år og vi har lagt oss på en møteform som både gir faglig innspill rundt et tema fra foredragsholder og rom for erfaringsutveksling mellom deltakerne.

HVO-Forum er bygd opp som en møteplass der deltakerne møtes over tid, for å kunne bli kjent og bygge en felles faglig forståelse av rollen. Du melder deg på 4 møter av gangen (enten Bergen, Oslo eller online). Møtene går fra klokken 9:00-15:30. Våre seniorkonsulenter byr på sin omfattende kompetanse på arbeidsmiljø og hovedverneombudenes utfordringer gjennom faglige innlegg. Deretter blir det diskusjoner både i grupper og plenum.

Vi åpner også for at du kan delta på enkeltvise dager. Vi vet det er hovedverneombud som er knyttet til andre nettverk, eller av andre grunner ikke kan forplikte seg til å møtes flere ganger, men som likevel trenger faglig påfyll. Dere er også hjertelig velkomne, men vi vil jobbe for at kjernedeltakeren er i flertall for å bygge felleskapet.

Teamene som dekkes i HVO-Forum dette året varierer fra bedriftshelsetjenesten, ytrings- og samarbeidsklima på arbeidsplassen, hvordan få gode verneombud, emosjonelt arbeid, hvordan få gjennomslag i AMU og mer. Du kan gjerne melde inn saker om det er noe spesifikt du trenger hjelp til.

Uansett - velkommen skal du være

Er rollen som hovedverneombud en ensom uriaspost?

10 januar 2024

Jon, som begynte hos Arbeidsmiljøsenteret i august, har deltatt på HVO-kurs. Han føler seg nyfrelst og ikke minst ser han at det er dialogen som er det viktigste verktøyet, og i dialogen magien skjer.

Arbeidsmiljøkongressen 2024

04 januar 2024

Arbeidsmiljøkongressen har røtter tilbake til 40-tallet og blir i år arrangert fysisk for 50. gang. Kongressen er en viktig møteplass for alle som er opptatt av helse, miljø og sikkerhet. Hold av 22.-23. oktober!

Presentasjoner fra Arbeidsmiljødagene 2023

08 november 2023

Takk til alle deltakere, foredragsholdere og utstillere på Arbeidsmiljødagene! Vi håper dagene var både nyttige og hyggelige, og at du som deltok tar deg tid til å gi oss tilbakemelding når du mottar spørreundersøkelsen. Her er presentasjonene fra dagene.

Scroll til toppen