Om oss

Arbeidsmiljøsenteret er en ideell organisasjon som skal fremme et best mulig arbeidsmiljø i norske virksomheter.

Arbeidsmiljøsenteret er bygd opp som en medlemsorganisasjon, med både offentlige og private virksomheter som medlemmer.

Representantskapet er Arbeidsmiljøsenterets øverste organ, og består av 22 medlemmer. Leder er Elisabeth Vatne Lund.

Arbeidsmiljøsenteret ble etablert så tidlig som i 1936, den gang under navnet Vern og Velferd.

Partene i arbeidslivet og staten har  vært viktige støttespillere.

Anders Folkestad, tidligere leder i Unio er styreleder i Arbeidsmiljøsenteret.

Ellers er blant annet Fagforbundet-LO, Finansforbundet-YS, Equinor ASA, St. Olavs Hospital, BIR og de ansatte representert i styret.

Øvrige styremedlemmer er:

Ramona Braanen(nestleder), Halfdan Haaland, Gro Berge, Frode Birkelund, Siri Slåstad, Bente Hornsrud Espenes, Aud Steiring (ansattrep)

Opplæring, informasjon og opplysningsarbeid har stått helt sentralt i Arbeidsmiljøsenterets historie, og organisasjonen er fortsatt en sterk aktør i arbeidet med å få satt verne- og miljøvirksomhet på arbeidsplassene inn i en større sammenheng.

 

Arbeidsmiljøsenterets sentrale oppgaver:

  • Grunnopplæring i arbeidsmiljø for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg
  • Arbeidsmiljøkurs for arbeidsgivere
  • Opplæring av HMS-rådgivere både landbasert og offshore
  • Rådgivning og kurs om psykososialt arbeidsmiljø
  • Rådgivning og kurs om mobbing i arbeidslivet
  • Opplæring i praktisk konfliktbehandling
  • Arrangerer seminarer og konferanser om sentrale arbeidslivsspørsmål
  • Arrangerer annethvert år Nordens største arbeidslivskonferanse: Arbeidsmiljøkongressen i Grieghallen i Bergen
  • Arrangerer annethvert år Arbeidsmiljødagene
  • Arbeidsmiljøsenteret har egen HMS-butikk med et stort utvalg av skilt, HMS-produkter, førstehjelpsutstyr, HMS-litteratur og lov- og regelverk.
Personvern og cookies