Om oss

Arbeidsmiljøsenteret er en ideell organisasjon som skal fremme et best mulig arbeidsmiljø i norske virksomheter.

Arbeidsmiljøsenteret er bygd opp som en medlemsorganisasjon, med både offentlige og private virksomheter som medlemmer.

Arbeidsmiljøsenteret ble etablert så tidlig som i 1936, den gang under navnet Vern og Velferd.

Partene i arbeidslivet og staten har hele tiden vært viktige støttespillere.

Anders Folkestad, tidligere leder i UNIO er styreleder i Arbeidsmiljøsenteret. Ellers er blant annet Fagforbundet-LO, Finansforbundet-YS, Statoil ASA, St. Olavs Hospital og de ansatte representert i styret.

Opplæring, informasjon og opplysningsarbeid har stått helt sentralt i Arbeidsmiljøsenterets historie, og organisasjonen er fortsatt en sterk aktør i arbeidet med å få satt verne- og miljøvirksomhet på arbeidsplassene inn i en større sammenheng.

Arbeidsmiljøsenterets sentrale oppgaver:

  • Grunnopplæring i arbeidsmiljø for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg
  • Arbeidsmiljøkurs for arbeidsgivere
  • Opplæring av HMS-rådgivere både landbasert og offshore
  • Rådgivning og kurs om psykososialt arbeidsmiljø
  • Rådgivning og kurs om mobbing i arbeidslivet
  • Opplæring i praktisk konfliktbehandling
  • Arrangerer seminarer og konferanser om sentrale arbeidslivsspørsmål
  • Arrangerer annethvert år Nordens største arbeidslivskonferanse: Arbeidsmiljøkongressen i Grieghallen i Bergen
  • Arrangerer annethvert år Arbeidsmiljødagene i Trondheim
  • Arbeidsmiljøsenteret har egen HMS-butikk med et stort utvalg av skilt, HMS-produkter, førstehjelpsutstyr, HMS-litteratur og lov- og regelverk.
Personvern og cookies