Mobbing, trakassering og konflikt hva er hva og hvordan håndtere det?

Mobbing, trakassering og konflikt er tre begreper som ikke bør blandes. I sammenheng med arbeidsmiljø og -rett må man vite forskjellen.
Mobbing, trakassering og konflikt hva er hva og hvordan håndtere det?

Mobbing, trakassering og konflikt er tre forskjellige begrep, og innen arbeidsmiljø og arbeidsrett må de brukes korrekt. Mange er kanskje ikke klar over at de refererer til ulike typer uenigheter eller maktforhold i relasjoner, og det er derfor lett å bruke begrepene feil.

Men hva er egentlig forskjellen på begrepene, og hvordan skal du eventuelt gå fram for å håndtere disse hendelsene som leder eller arbeidstaker?

Arbeidsmiljøsenteret tilbyr kurs i konflikthåndtering. Les mer om kurset her.

Hva er trakassering, mobbing og konflikt?

Trakassering, mobbing og konflikt er begreper som ikke bør blandes, og det er viktig å skille mellom dem både av rettslige grunner og på grunn av hvordan situasjonen bør håndteres. Her forklarer vi forskjellen:

Trakassering

Trakassering er et begrep som brukes i arbeidsmiljøloven, og betegner uønsket opptreden eller oppførsel som er krenkende, ydmykende eller ubehagelig overfor andre. Arbeidsmiljøloven forbyr trakassering og annen utilbørlig opptreden på arbeidsplassen, jf.  Arbeidsmiljøloven § 4-3 (3).

Trakassering innebærer ofte en form for opplevd maktubalanse i en menneskelig relasjon, hvor én part opplever at de ikke kan forsvare seg mot ubehagelige tilnærminger fra noen andre. Den opplevde ubalansen kan referere til sosial makt, faglig makt eller andre faktorer som skaper en form for skille eller hierarki mellom de ulike partene. Det trenger ikke å ha noe med faktiske forskjeller i yrkestitler eller -stillinger. Trakassering kan være både enkelthendelser eller gjentakende tilnærminger.

Trykk her for å lese mer om trakassering på arbeidsplassen, og hva det er for noe.

Trakassering som begrep er en rettslig standard, og forståelsen av ordet vil dermed endre seg i takt med samfunnsutviklingen. Det betyr at det som var trakassering for ti år siden, ikke nødvendigvis er det samme som trakassering i dag, eller ti år fram i tid. Bare tenk hvordan me too kampanjen har forandret samfunnets oppfattelse om hva som er seksuell krenkende adferd.

Les mer om trakassering og hvordan det omtales i arbeidsmiljøloven på arbeidstilsynets nettsider her.

Det er viktig å diskutere på egen arbeidsplass hva trakassering og mobbing kan være hos dere. Det er ikke i arbeidslivet slik vi kjenner til det fra barndommen og skolegården med dytting, klyping og peke finger. På arbeidsplassen er det ofte:

 • Opplevd urettferdig fordeling av arbeidsoppgaver. Hvorfor får jeg alle de kjedelige oppgavene når min kollega får de interessante?
 • Ignorering i møter. Alle andre kommer til ordet men ikke jeg.
 • Sårende fleipende erting.
 • Tilbakeholdelse av viktig informasjon
 • Aldri bli invitert til den uformelle kaffepraten

Mobbing

Mobbing er negative hendelser som er gjentakende, og som har foregått over en lengre tid. Det vil si at mobbing ikke er enkelthendelser. Mobbing innebærer at det er en opplevd maktubalanse mellom to eller flere personer, der den som føler seg mobbet opplever at de ikke kan forsvare seg mot hendelsene. Dette betyr ikke at den eller de som mobber nødvendigvis er klar over at det de gjør oppfattes som mobbing.

Mobbing er ikke et juridisk begrep i arbeidsmiljøloven men ses på som utilbørlig opptreden etter Arbeidsmiljølovens § 4-3 (3).

Les mer om hva mobbing er på arbeidstilsynets sider.

Konflikt

En konflikt er en uenighet mellom to eller flere parter. En konflikt skiller seg fra mobbing og trakassering i den grad at partene i konflikten regnes som likestilte i uenigheten. Det er dermed ikke nødvendigvis noen opplevd ujevnhet i makt eller posisjon.

En konflikt må ikke forveksles med en vanlig uenighet. Oppsummert kan man betegne en konflikt som en uenighet hvor det også oppstår ubehag mellom partene som er involvert (definisjon av psykolog Jan Atle Andersen). Det er viktig å skille mellom enkle uenigheter og konflikter fordi en uenighet i seg selv kan være både positiv, engasjerende, stimulerende og bidra til nyskapning. Hvis det derimot oppstår ubehag i kjølvannet av en uenighet, er det en konflikt og denne må håndteres og løses. I ubehaget ligger relasjonen mellom partene med spørsmål som vil den andre meg vel?

Arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven

Det er viktig å skille mellom arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder prosessen og konsekvensene i eventuelle trakasseringssaker.

Det som regnes som trakassering i tråd med forskriftene i likestillings- og diskrimineringsloven regnes ikke nødvendigvis som trakassering i arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøloven har en objektiv norm. De fleste dommer i slike saker tar utgangspunkt i handlingene. Var kroppsspråk, ordbruk og handlinger vedkommende ble utsatt for, objektivt egnet til å skade. Medisinsk sakkyndige vurderer gjerne hva et gjennomsnittsmenneske vil tåle som en målestokk. Retten fokuserer mye på adferd og legger mindre vekt på fremstilling av egne følelser som bevis.

Konsekvenser ved trakassering, mobbing og konflikter

Dessverre er det ikke bare de nærmeste, involverte partene som blir berørt av trakassering, mobbing eller en generell konflikt.

Hvis en arbeidsplass opplever slike hendelser vil det påvirke hele det generelle arbeidsmiljøet, og ikke bare de som er direkte involvert i saken. Da er det viktig at nærmeste leder håndterer situasjonen på best mulig måte.

Les mer: Kjennetegn på dårlig arbeidsmiljø og slik kan det løses. 

Hvordan håndterer man situasjoner som innebærer konflikt, mobbing eller trakassering?

Det vil være utopisk å tro at en person kan gå gjennom arbeidslivet uten å selv på et tidspunkt være part i eller betrakte en konflikt i eget miljø. Konflikter i seg selv er ikke farlig, så lenge de håndteres på en god måte.

Det er aldri enkelt når det oppstår uforutsette situasjoner som involverer mobbing, trakassering eller konflikter generelt. Men en arbeidsplass kan innarbeide rutiner og et miljø som gjør det enklere å håndtere situasjonene best mulig når de oppstår. Ved å legge til rette for et godt arbeidsmiljø, er det lettere for alle ansatte å vite hva de bør gjøre og hvordan de skal forholde seg til vanskelige situasjoner. Du kan skape et godt arbeidsmiljø som tåler uforutsette konflikter ved å:

 • Tilrettelegge for åpen dialog og kommunikasjon på arbeidsplassen
 • Bygge tillit mellom ansatte og ledelse
 • Sørge for gode HMS-rutiner
 • Lage gode rutiner for reell medvirkning og ansvarsfordeling for alle ansatte
 • Åpen dialog mellom ledelse og ansatte om hva som kan oppfattes som mobbing eller trakassering i den enkelte bedriften, og hvordan dere kan unngå det

Hvem stiller diagnosen om det er mobbing, trakassering eller konflikt?

Det er det leder som gjør. Dersom konflikten er mellom en leder og en ansatt, er det leder over leder som må gjøre vurderingen etter å ha snakket med begge parter hver for seg.

I mange situasjoner opplever den ansatte seg mobbet/trakassert av sin leder gjennom å ikke får de interessante oppgavene, de fine vaktene og lignende. Ledere i samme situasjon, opplever ofte ansatte som ikke tåler ledelse.

Arbeidsmiljøsenteret hjelper deg med å håndtere vanskelige situasjoner på din arbeidsplass

Trenger du veiledning og oppfølging rundt det å takle vanskelige situasjoner med personalkonflikter, mobbing eller trakassering? Våre rådgivere er spesialister på feltet, og har lang erfaring med rådgi og veilede i slike problemstillinger. 

Kontakt oss her, eller ring oss på nummer +47 81 55 97 50.

Arbeidsmiljøsenteret kan tilby skreddersydde kurs som kan holdes internt i din virksomhet. Høres dette interessant ut? Kontakt oss på e-post.

Er du interessert i verktøy som kan hjelpe arbeidsmiljøet på din arbeidsplass? I vår nettbutikk finner du mange ressurser og nyttig litteratur knyttet til arbeidsmiljø.

Er rollen som hovedverneombud en ensom uriaspost?

10 januar 2024

Jon, som begynte hos Arbeidsmiljøsenteret i august, har deltatt på HVO-kurs. Han føler seg nyfrelst og ikke minst ser han at det er dialogen som er det viktigste verktøyet, og i dialogen magien skjer.

Arbeidsmiljøkongressen 2024

04 januar 2024

Arbeidsmiljøkongressen har røtter tilbake til 40-tallet og blir i år arrangert fysisk for 50. gang. Kongressen er en viktig møteplass for alle som er opptatt av helse, miljø og sikkerhet. Hold av 22.-23. oktober!

Presentasjoner fra Arbeidsmiljødagene 2023

08 november 2023

Takk til alle deltakere, foredragsholdere og utstillere på Arbeidsmiljødagene! Vi håper dagene var både nyttige og hyggelige, og at du som deltok tar deg tid til å gi oss tilbakemelding når du mottar spørreundersøkelsen. Her er presentasjonene fra dagene.

Scroll til toppen