Trakassering på arbeidsplassen

To kvinner prater foran laptop

Både arbeidstaker og arbeidsgiver opplever trakassering på arbeidsplassen som et vanskelig område. Og det forstår vi godt. Det kan være svært belastende å bli utsatt for trakassering, mens ledere kan oppleve det å håndtere situasjonen som en utfordring. I tillegg kan trakasseringen skape ubehagelige situasjoner for øvrige kollegaer.

Er du usikker på hvordan du skal håndtere trakassering på arbeidsplassen? Vi tilbyr en rekke gode kurs for ledere og arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og andre. 

Hva er trakassering?

Hos Arbeidstilsynet defineres trakassering som «uønskede negative handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende». Definisjonen er bred og dekker en rekke hendelser og situasjoner. Det er også viktig å huske på at trakassering ikke bare er seksuell trakassering eller mobbing, som mange først og fremst forbinder det med.

Hvordan går jeg frem?

Hvis du selv opplever trakassering på arbeidsplassen er det viktig at du varsler nærmeste leder. Dersom din leder ikke tar tak i utfordringen eller er den som trakasserer, bør du kontakte verneombudet og varsle om forholdene. I henhold til medvirkningsplikten er dette faktisk en plikt du har. Det gjelder også i tilfeller der du blir gjort kjent med at andre blir utsatt for trakassering, enten ved at de selv forteller deg det, ved at du observerer det eller ved at noen andre forteller deg det.

Som arbeidsgiver er du ansvarlig for at ingen av dine arbeidstakere utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger på arbeidsplassen. Dette innebærer også et ansvar for å forebygge trakassering og for å tilrettelegge for at eventuelle situasjoner kan løses for å sikre et videre godt arbeidsmiljø.  

Hvordan forebygge trakassering

Hvordan skal arbeidsgiver og arbeidstakere forebygge trakassering på arbeidsplassen? Dette spørsmålet har ikke noe enkelt svar. Det er viktig at bedriften har en grunnleggende, god tilbakemeldingskultur hvor konstruktive tilbakemeldinger både gis og mottas på en saklig måte. Er du usikker på hva god tilbakemeldingskultur innebærer? Les mer om kommunikasjon på arbeidsplassen som kilde til konflikt her.

Våre beste råd for å forebygge trakassering:

  • vær klar over dine plikter som arbeidsgiver og kollega
  • sørg for et godt, åpent arbeidsmiljø
  • etabler en god tilbakemeldingskultur
  • ha tydelige regler for oppførsel

Er du ny som leder og usikker på hva din rolle innebærer? Vi tilbyr kurs for ledere, samt rådgivning og veiledning, hvor vi blant annet går gjennom ansvars- og myndighetsfordeling i en organisasjon, krav til arbeidsmiljøet og hvordan du kan lede møter. Les mer om kurset «Ny som leder» her.

Hvordan håndtere situasjonen og ivareta de berørte

Det kan være vanskelig å oppdage det dersom det foregår trakassering på arbeidsplassen. Når det først er oppdaget, kan det i tillegg være svært utfordrende for alle involverte å håndtere situasjonen videre.

Våre råd ved trakassering:

  • ta enhver mistanke alvorlig
  • undersøk saken så fort som mulig
  • sørg for å være objektiv
  • sørg for likebehandling av partene
  • bruk verneombudet som et støtte for å påse at saken blir håndtert i tråd med virksomhetens rutiner
  • søk hjelp hvis du er usikker

Kom på kurs hos oss

Vi har full forståelse for at mange ledere, arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og andre i bedriften opplever trakassering på arbeidsplassen som et utfordrende område. Derfor tilbyr vi gode og relevante kurs.

På vårt kurs «HMS-opplæring for arbeidsgiver» får du blant annet en innføring i arbeidsmiljøloven, oversikt over arbeidsgivers ansvar og innsikt de ulike rollene innen HMS-arbeid. På kurset «Arbeidsrett – en grunnleggende innføring» får du blant annet informasjon om hvordan norsk arbeidsliv er bygget opp og grunnleggende begreper innen arbeidsrett.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål

Har du spørsmål til oss? Kontakt oss gjerne for en hyggelig samtale. Du finner vår kontaktinformasjon her.

Vi kan også holde tilpassede kurs internt i din bedrift. For mer informasjon og et tilbud, kontakt oss på e-post kurs@arbeidsmiljo.no.

Personvern og cookies