Ledelse

 • Personalledelse – hvordan lykkes som leder

  Sted: Online

  Tid: 06/09/2021 kl. 09:00

  Påmeldingsfrist: 02/09/2021 kl. 16:00

  Informasjon og påmelding
 • Arbeid i arbeidsmiljøutvalg – AMU

  Sted: Online

  Tid: 08/09/2021 kl. 09:00

  Påmeldingsfrist: 07/09/2021 kl. 17:00

  Informasjon og påmelding
 • HMS-opplæring for arbeidsgiver

  Sted: Online

  Tid: 16/09/2021 kl. 09:00

  Påmeldingsfrist: 13/09/2021 kl. 17:00

  Informasjon og påmelding
 • Trusler og vold på arbeidsplassen

  Sted: Online

  Tid: 27/09/2021 kl. 09:00

  Påmeldingsfrist: 26/09/2021 kl. 17:00

  Informasjon og påmelding
 • Arbeidsrett – en grunnleggende innføring

  Sted: Online

  Tid: 28/09/2021 kl. 09:00

  Påmeldingsfrist: 27/09/2021 kl. 17:00

  Informasjon og påmelding
 • Mandatory HSE-training for employers

  Sted: Onlline

  Tid: 28/09/2021 kl. 09:00

  Påmeldingsfrist: 04/09/2021 kl. 17:00

  Informasjon og påmelding
Personvern og cookies