Rådgivning

Arbeidsmiljøsenterets fagkonsulenter har lang erfaring i å bistå bedrifter med råd og veiledning. Vi skreddersyr kurs dersom det er flere i bedriften som trenger opplæring.

Årlig omkommer og skades altfor mange mennesker i arbeidsulykker som burde vært unødvendige. Samtidig er det mange som gruer seg til å gå på jobb fordi det psykososiale arbeidsmiljøet oppleves som truende. Dette får konsekvenser for bedriftens produktivitet og lønnsomhet, og reduserer den enkeltes livskvalitet. Et godt og sikkert arbeidsmiljø krever bevisste holdninger og systematisk, målbevisst tilrettelegging. I den sammenheng kan det være nyttig med bistand fra kompetente fagpersoner som hjelper bedriften å fremme en god arbeidsmiljøutvikling.

Arbeidsmiljøsenteret tilbyr bistand ved kartlegging av både det fysiske og det organisatoriske arbeidsmiljøet. Vi er behjelpelig med metodevalg, gjennomføring og oppfølgingsarbeid etter kartleggingen.

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Personvern og cookies