Kjennetegn på dårlig arbeidsmiljø – og slik kan det løses

Mann drikker kaffe og smiler

Det er ingen hemmelighet at mange mistrives på jobb grunnet et usunt miljø på arbeidsplassen. Mistrivsel fører til redusert produktivitet, fravær og i verste fall oppsigelser. En god leder bør derfor ta et aktivt ansvar for å opprettholde et godt psykososialt og ergonomisk arbeidsmiljø for sine ansatte.

Kjennetegn ledere bør være oppmerksomme på

Personalproblemer og konflikter

Et typisk tegn på dårlig arbeidsmiljø er anspent stemning og konflikter mellom de ansatte. Baksnakking i lunsjen, spydige kommentarer, utestenging og kolleger som unngår hverandre bør tenne varsellampene.

Redusert produktivitet

Ansatte arbeider mindre effektivt når de mangler motivasjon og energi. Et dårlig arbeidsmiljø gjør at du grubler og irriterer deg over mye, som igjen påvirker konsentrasjonen.

Egenmeldinger og sykemeldinger

Når det er dårlig miljø på jobb, har de ansatte lavere terskel for å holde seg hjemme om de ikke føler seg bra. Har du en flott arbeidsplass du trives på, vil det være lettere å møte opp og holde ut arbeidsdagen.

Gjennomtrekk av medarbeidere

De ansatte blir ikke lenge hos bedriften før de slutter. Dette kan være tilfeldig, og trenger ikke skyldes dårlig arbeidsmiljø, men ofte er det en medvirkende årsak.

Dårlig ergonomisk arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler også om rent fysiske forhold, som temperatur, belysning, ventilasjon og kontorutstyr. Ikke alle arbeidsplasser er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste, og lederen vet ofte ikke hva som er optimalt med hensyn til kontormøbler, sittestilling, lysmengde og mye mer.

Les mer om konsekvensene av et dårlig ergonomisk arbeidsmiljø.

Hva kan du som ansatt gjøre for å bedre din arbeidshverdag?

Snakk med kollegene dine

Som voksne mennesker på samme arbeidsplass bør det være rom for å diskutere uenigheter eller prate om ting som oppleves som urettferdig. Er du i en ubehagelig situasjon med en kollega, vil det ofte lønne seg å be om en prat for å komme til enighet. Kanskje må du «svelge noen kameler», men ha i bakhodet at det vil være til fordel for din egen trivsel. God kommunikasjon er essensielt for å unngå større konflikter.

Varsle rette vedkommende

Føler du at du blir trakassert, utestengt eller behandlet dårlig på andre måter? Be om en samtale med nærmeste leder på et tidlig stadium. Ta alltid vare på skriftlig dokumentasjon som kan underbygge din sak.

Blir du syk av sjefen? Se våre ti sjekkpunkter og løsninger.

Hvilket ansvar kan du som leder ta?

Vis at du tar din rolle som leder seriøst ved å lytte til de ansatte, legge til rette for trivsel samt gjøre en innsats for å utvikle dine lederferdigheter.

Medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtaler er ikke lovfestet, men likevel noe alle arbeidsplasser burde prioritere. Hyppige medarbeidersamtaler gir rom for å diskutere hva som fungerer og hva som ikke fungerer så godt. På denne måten kan du ta tak i problemer relatert til arbeidsmiljø før det har gått for langt og situasjonen eskalerer.

Meld deg på kurs om arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøsenteret holder en rekke kurs innen psykososialt arbeidsmiljø, HMS og ergonomi:

Ny som leder

Noen blir ledere uten at de har verken utdanning eller kurs innen ledelse i bunn. Vårt kurs for nye ledere gir deg en grunnleggende innføring i hvordan du kan lede dine medarbeidere på en måte som gagner arbeidsmiljøet.

Den psykososiale tretrinnsraketten

Lær om de tre fundamentale forutsetningene som må være på plass for at det skal være mulig å få til et godt psykososialt arbeidsmiljø.

HMS-opplæring for arbeidsgiver

Få en innføring i Arbeidsmiljøloven og lær om ditt ansvar som arbeidsgiver.

Grunnkurs – Arbeidsmiljøopplæring, 3 dager

En kortfattet innføring i HMS for verneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS/HR/personal.

Grunnkurs – Arbeidsmiljøopplæring, 40 timer

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Konflikthåndtering

Et kurs som lærer deg å håndtere alt fra mindre uenigheter til større konflikter på best mulig måte.

Systematisk arbeidsmiljøarbeid

En plan for kontinuerlig arbeidsmiljøarbeid er avgjørende for psykososiale, ergonomiske, fysiske eller kjemiske forhold. Vi hjelper deg å lykkes med dette.

Besøk vår nettbutikk

I Arbeidsmiljøsenterets nettbutikk finner du et spennende utvalg av lettlest og nyttig litteratur innen arbeidsmiljørelaterte emner. Vi anbefaler følgende bøker:

Personvern og cookies