Innføring i arbeidsrett

I arbeidslivet er det viktig å kunne grunnleggende spilleregler for arbeidslivet. Arbeidsmiljøsenteret arrangerer kurs i grunnleggende innføring i arbeidsrett.
Innføring i arbeidsrett

Kurset Arbeidsrett gir kompetanse i både praktiske og teoretiske problemstillinger innen jus på arbeidsplassen.

Målet med kurset er å gi deltagerne en grunnleggende forståelse og et verktøy som gjør det enklere å vite hvordan du skal følge opp ansatte og hvilke retter og plikter som hviler på aktørene i arbeidslivet. Du vil få en innføring i  arbeidslivets lover og regler, og føle deg trygge på lov- og avtaleverk etter at kurset er gjennomført.

Les mer om kurset og hvordan du melder deg på her. 

Hva er arbeidsrett?

Arbeidsrett er en samlebetegnelse på regelverket som regulerer det rettslige forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Disse rettsreglene er nedfelt i Arbeidsmiljøloven. Alle bedrifter, virksomheter eller felt hvor det ansettes en arbeidstaker som utfører oppgaver i noen andres tjeneste må følge arbeidsmiljøloven.

Vi har skrevet om alt du trenger å vite om arbeidsrett les mer her.

Kurs i arbeidsrett gir deg trygghet på arbeidsplassen

Det er ikke lovpålagt eller et krav å ta kurs i arbeidsrett, selv om du er ansatt i en HR-stilling eller har personalansvar. Det er likevel svært lurt å investere tid i å lære seg grunnleggende arbeidsrett hvis man skal utføre oppgaver innen slike arbeidsområder. Kurset egner seg for alle som arbeider innen HMS, HR eller annet personalansvar, samt ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten, som verneombud og hovedvernombud. Alle andre som er interesserte i feltet arbeidsrett kan også få stort utbytte av kurset.

Alle ledere og HR-ansatte har et ansvar overfor personalet sitt, og må være kvalifiserte i lover og regler for å ivareta arbeidstakernes rettigheter. Dette er grunnleggende for å ha et godt arbeidsmiljø. Samtidig gagner det en bedrift i det lengre løp, siden det er positivt både for arbeidsgiver og arbeidstaker å være trygg på rettigheter og regler for arbeidsforholdet. Dette styrker tilliten mellom alle parter på arbeidsplassen, og lojaliteten til bedriften eller virksomheten.

Kunnskap om arbeidsrett er nødvendig for et godt arbeidsmiljø

Ikke minst er det viktig å vite hvordan du skal gå fram når det gjelder ansvarsområder som ikke alltid er like enkle. Oppsigelse eller konflikthåndtering kan være vanskelig å takle, og da er det essensielt å ha kompetanse i lovverket. Jobben vår er en stor del av livet vårt, og når man mister den eller ikke har det bra der, kan det har store konsekvenser. Med ledere, HR-ansatte og tillitsvalgte med kunnskap om arbeidsrett kan du være trygg på at ting blir gjort riktig og skikkelig.

Lurer du på hva som egentlig menes med dårlig arbeidsmiljø? Vi har skrevet om det og hvordan du kan løse det her.

Hva lærer du?

Etter å gjennomført Arbeidsmiljøsenteret sitt kurs i arbeidsrett, vil deltakerne sitte igjen med nyttig og god kunnskap som kommer godt med i arbeidslivet. Du lærer blant annet:

 • Norsk arbeidslivs oppbygging
 • Viktige begreper og rettskilder
 • Om aktører i arbeidslivet, deres oppgaver og roller
 • Kravene til arbeidsmiljø og hvem som har ansvar
 • Om arbeidsgiverens styringsrett og tilretteleggingsplikt
 • Om arbeidstakerens lojalitetsplikt
 • Hva som ligger i uttrykkene endring og omstilling
 • Håndtering av konflikter på arbeidsplassen
 • Arbeidstid og gjennomsnittsberegning av denne
 • Om ansettelse og oppsigelse
 • Opphør av ansettelsesforhold grunnet alder
 • Ferie og rettigheter

«Arbeidsrett en grunnleggende innføring» er et kurs som også kan arrangeres internt i virksomheter hvis det er ønskelig. Dersom dette er interessant for din bedrift, kan du sende oss en e-post til kurs@arbeidsmiljo.no for et uforpliktende tilbud.

Kontakt arbeidsmiljøsenteret

Har du spørsmål om arbeidsrett, eller om arbeidsmiljø? Vi kan hjelpe deg. Se vår kontaktinformasjon her, eller ring oss på nummer 815 59 750.

Er du interessert i å vite mer om våre kurs? Se en fullstendig oversikt her.

For spørsmål angående arbeidsrett kan du også ta direkte kontakt med vår juridiske rådgiver innen arbeidsrett, Hilde Hus Svanevik:

hilde@arbeidsmiljo.no

Telefon: 55 55 93 02

Mobil: 98 24 97 27

Er rollen som hovedverneombud en ensom uriaspost?

10 januar 2024

Jon, som begynte hos Arbeidsmiljøsenteret i august, har deltatt på HVO-kurs. Han føler seg nyfrelst og ikke minst ser han at det er dialogen som er det viktigste verktøyet, og i dialogen magien skjer.

Arbeidsmiljøkongressen 2024

04 januar 2024

Arbeidsmiljøkongressen har røtter tilbake til 40-tallet og blir i år arrangert fysisk for 50. gang. Kongressen er en viktig møteplass for alle som er opptatt av helse, miljø og sikkerhet. Hold av 22.-23. oktober!

Presentasjoner fra Arbeidsmiljødagene 2023

08 november 2023

Takk til alle deltakere, foredragsholdere og utstillere på Arbeidsmiljødagene! Vi håper dagene var både nyttige og hyggelige, og at du som deltok tar deg tid til å gi oss tilbakemelding når du mottar spørreundersøkelsen. Her er presentasjonene fra dagene.

Scroll til toppen