Ikke glem det fysiske arbeidsmiljøet

Fysisk arbeidsmiljø er både omgivelsene våre og de ergonomiske tilpasningene for kroppen til den ansatte. Les mer om god ergonomi på arbeidsplassen her.
Ikke glem det fysiske arbeidsmiljøet

Det fysiske arbeidsmiljøet kan refereres til i smal og vid forstand. Det vide begrepet henviser til alle fysiske faktorer på en arbeidsplass, som også luftkvalitet, støy og temperatur.

Det smale begrepet refererer til ergonomi og tilrettelegging for den enkelte ansattes fysiske forutsetninger. Ergonomi handler om tilpasninger mellom arbeidsmiljø, teknikk og mennesket selv. Både arbeidsgivere og ansatte har et ansvar for å ivareta gode ergonomiske forhold på arbeidsplassen, slik at alle arbeidstakerne har et forsvarlig arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøsenteret tilbyr kartlegging av arbeidsmiljøet på din arbeidsplass. Les mer om hva dette er her.

Riktig ergonomi handler både om utstyr og kompetanse

Mange tror at det er nok å investere i riktig utstyr, verktøy og inventar for å forbedre ergonomi og fysisk arbeidsmiljø men dette er bare halvparten av jobben. For at slike tiltak skal ha effekt, er det nødvendig at de ansatte som skal benytte seg av ergonomisk utstyr vet hvordan de skal bruke det.

Vi i arbeidsmiljøsenteret opplever ofte at arbeidstakere ikke er klar over hvordan de skal utnytte ergonomiske verktøy på best mulig måte. Et vanlig eksempel er at mange arbeidstakere har tilgang på gode stoler som kan justeres, eller hev og senk pulter på kontorplassen sin. Ofte vet de likevel ikke hvor mye som kan justeres, og at det er viktig å endre justeringene ofte. Mange er redd for å heve eller senke pulten i tilfelle den skal bli feil for dem, eller de vet ikke at en stol ofte kan stilles inn både i rygg, armstøtte, vipp og høyde. Noen har kanskje arvet kontoret med stol og bord fra noen andre, og har aldri fått opplæring i hvordan de skal bruke innstillingene slik at utstyret skal passe dem.

Er du interessert i faglitteratur om arbeidsmiljø som kan hjelpe din arbeidsplass? Trykk her.

Ansatte må få opplæring i ergonomi

Selv om vi beveger oss og bruker kroppen hver dag, er det ikke gitt at vi vet hva som er best for oss selv når det gjelder fysisk aktivitet eller belastning. Dette kan i verste fall føre til overbelastning, feilbelastning eller skader.

Når ansatte skal ha opplæring i god ergonomi, handler det om mer enn bare kontorstoler og pulter. Det kan også være snakk om skikkelig opplæring i løfteteknikker, slik at de ikke skader seg mens de utfører tunge- eller ensidige gjentatte løft. Det kan være snakk om riktig bruk av utstyr og verktøy, som kan utgjøre en risiko for skader hvis de ikke brukes korrekt. Til og med det å sitte riktig i et kjøretøy kan være en del av å ha god ergonomi på arbeidsplassen.

Den beste sittestillingen er den neste

Det viktigste med arbeidsstillinger, spesielt sittende, er å endre dem ofte. Det vil si at den beste sittestillingen du kan ha, er den neste du bytter til.

Det er også viktig å huske på at belastninger i seg selv er positivt for kroppen, og ikke noe som bør unngås. Problemet oppstår når belastningene blir til feilbelastninger eller overbelastninger.

For å unngå skader og opprettholde god ergonomi, er det viktig at arbeidstakere får opplæring i hva som er bra for kroppen deres. Det vil si at de må få kompetanse og kunnskap om deres egen kropp, og opplæring i hvordan de bør sitte, stå og bevege seg. Det er også viktig å få innføring i hva slags behov kroppen har for bevegelse og endring av posisjon.

Arbeidsmiljøsenteret hjelper deg å forbedre det fysiske arbeidsmiljøet

I våre kurs får du opplæring i god ergonomi for arbeidsplassen, og innføring i hvordan dette kan forbedre arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøsenteret tilbyr også arbeidsmiljøkartlegginger og -rådgivning, som tar stilling til god ergonomi for de ansatte. Gjennom observasjon og rapporter vurderer vi tilstand på arbeidsmiljøet, og foreslår tiltak for forbedring. Vi kan kartlegge ergonomiske behov, tilby opplæring og veilede i bedre ergonomi for din virksomhet.

Trenger din arbeidsplass forbedring av det fysiske arbeidsmiljøet, slik at ergonomien til de ansatte ivaretas?

Ta kontakt med oss her, eller ring oss for en uforpliktende samtale om hva vi kan tilby dere på nummer 81 55 97 50.

Er rollen som hovedverneombud en ensom uriaspost?

10 januar 2024

Jon, som begynte hos Arbeidsmiljøsenteret i august, har deltatt på HVO-kurs. Han føler seg nyfrelst og ikke minst ser han at det er dialogen som er det viktigste verktøyet, og i dialogen magien skjer.

Arbeidsmiljøkongressen 2024

04 januar 2024

Arbeidsmiljøkongressen har røtter tilbake til 40-tallet og blir i år arrangert fysisk for 50. gang. Kongressen er en viktig møteplass for alle som er opptatt av helse, miljø og sikkerhet. Hold av 22.-23. oktober!

Presentasjoner fra Arbeidsmiljødagene 2023

08 november 2023

Takk til alle deltakere, foredragsholdere og utstillere på Arbeidsmiljødagene! Vi håper dagene var både nyttige og hyggelige, og at du som deltok tar deg tid til å gi oss tilbakemelding når du mottar spørreundersøkelsen. Her er presentasjonene fra dagene.

Scroll til toppen