Hvordan kartlegge arbeidsmiljøet?

Bilde av et lyst og åpent kontorlandskap

Har du kartlagt arbeidsmiljøet på arbeidsplassen din før? Eller er det kanskje lenge siden sist? Alle bedrifter, uansett størrelse, vil ha godt av å få arbeidsmiljøet kartlagt. Fordelene ved dette kan blant annet være bedre arbeidsmiljø, mer fornøyde og engasjerte arbeidstakere, og en mer innovativ og effektiv bedrift.

Hvordan skal jeg gå frem?

Det aller viktigste når du skal gå i gang med å kartlegge arbeidsmiljøet på din arbeidsplass, er å planlegge prosessen nøye. Prosessen starter gjerne i bedriftens arbeidsmiljøutvalg og involverer HMS-ansvarlige, verneombud og HR-personalet.

Som en del av planleggingen bør det diskuteres hva slags fremgangsmåte dere skal bruke. Det finnes en rekke ulike metoder for kartlegging av arbeidsmiljø, blant annet ved bruk av web-baserte statistiske spørreundersøkelser, kvalitative dybdestudier, intervjuer, åpne gruppesamtaler og dialogkonferanser.

Vi hjelper deg gjerne med å kartlegge arbeidsmiljøet i din bedrift! Les mer om hvordan vi går frem og meld din interesse her.

Resultatet av kartleggingen

Når kartleggingen er gjennomført sitter du igjen med store mengder verdifull informasjon, og det er nå arbeidet virkelig begynner. Verdien ligger ikke i kartleggingen i seg selv, men i hvordan du bruker resultatene.

Det å behandle resultatene fra en arbeidsmiljøkartlegging kan være utfordrende. Når kartleggingen er gjennomført, må det utarbeides en rapport med de mest sentrale funnene undersøkelsene har gitt. Deretter må det utarbeides forslag til eventuelle tiltak. Rapporten og tiltakene godkjennes av en relevant instans i bedriften, for eksempel arbeidsmiljøutvalget. 

Resultatene av kartleggingen skal danne grunnlaget for en tiltaksplan med fordeling av ansvar for tiltakene, og frist for gjennomføring.

Har du behov for hjelp i forbindelse med å kartlegge arbeidsmiljøet på din arbeidsplass? Vi utfører undersøkelser og legger frem resultatene for deg i en oversiktlig og dyptgående rapport. Kontakt oss her for mer informasjon.

Hva kan jeg forvente av kartleggingen?

Det viktigste resultatet kartleggingen vil gi, er det at du får et verktøy som du kan bruke for å vurdere hvor og når du skal sette inn ressurser som vil hjelpe bedriften med å oppnå bedre resultater i fremtiden. En bedrift med godt arbeidsmiljø har langt bedre muligheter til å oppnå gode resultater. Dette er fordi medarbeiderne er mer tilfredse, motiverte og engasjerte, og fordi ledelsen er organisert og har bedre kjennskap til bedriften. 

Vi hjelper deg gjerne

Vi svarer gjerne på dine spørsmål om arbeidsmiljøkartlegging. Vi kan bidra med enkle metoder for å kartlegge arbeidsmiljøet, eller utføre kartleggingen for din virksomhet. Du kan også kontakte oss for mer informasjon om våre kurs og konferanser, eller om vår rådgivning- og veiledningstjeneste.

Du kan også bli medlem hos oss i Arbeidsmiljøsenteret. Som medlem får du en rekke fordeler, blant annet 10 % avslag på alle kursavgifter og 10 % avslag på alle produkter i HMS-butikken. Les mer om medlemsfordelene våre her.

Personvern og cookies