Er du i ferd med å bli utbrent?

Mange opplever å bli utbrent i dagens arbeidsliv, og problemet er økende. Les mer om hva utbrenthet er og hvorfor det er et organisatorisk problem her.
Er du i ferd med å bli utbrent?

Mange opplever å bli utbrent i dagens arbeidsliv, og problemet er økende. Alle kjenner noen som har vært utbrent, og det finnes knapt en arbeidsgiver i dag som ikke har hatt ansatte som hva vært sykemeldt på grunn av utbrenthet. Utbrente ansatte er i mange tilfeller et organisatorisk problem. Dersom de ansatte ikke føler mestring på arbeidsplassen, må det iverksettes tiltak.

Hva er utbrenthet?

Utbrenthet bli ofte beskrevet som en tilstand der noen er så utslitt at de ikke greier å fungere tilfredsstillende lenger. Utbrenthet rammer deg både fysisk og psykisk og årsakene kan være mange, men den viktigste årsaken er knyttet til forhold på arbeidsplassen. Utbrenthet er ikke en diagnose som gir rett til sykemelding i Norge i dag.

Tilrettelegging for utbrente ansatte

For det første, og dette er viktig: Du blir ikke utbrent så lenge du har riktig mengde arbeid og føler at du mestrer de oppgavene som du er satt til å gjøre. Utbrenthet vil i mange tilfeller skyldes en kombinasjon av at du ikke har fått nok eller riktig opplæring og at du har for mye å gjøre. Er du sliten og overbelastet på jobb, er det lett å føle at du ikke er god nok. Hvis ingen hjelper deg med å heve kompetansen,eller organiserer arbeidet på en slik måte at du mestre,  så vil du på et eller annet tidspunkt bli utbrent.

Utbrente ansatte er ofte et organisatorisk problem

Utfordringen når det gjelder utbrenthet, er at arbeidsplasser i mange tilfeller individualiserer problemet og sender ansatte på kurs i stressmestring eller mindfulness for å bøte på problemet. Når vedkommende da kommer tilbake til arbeidsplassen, har de like mye å gjøre og føler like lite mestring. Det vil si at virksomheter individualiserer noe som er et organisatorisk problem, for forklaringen ligger oftest i hvordan arbeidet er organisert og tilrettelagt.

Å sørge for at de ansatte ikke blir utbrent handler om at enhver avdeling eller arbeidsplass har organisert arbeidet slik at alle har en jevn og hensiktsmessig fordeling av arbeidsoppgaver, og at de ansatte har den opplæringen og de verktøyene som skal til for å kunne gjøre jobben sin. Det handler ikke om at alle skal gjøre det samme, men at alle gjør det som de kan eller har forutsetning for å kunne.

En god leder sørger for at de ansatte føler mestring

Det er lederen sitt ansvar å sørge for at de ansatte har alt de trenger for å kunne gjøre jobben sin, og ha mestring i arbeidsdagen. Arbeidet skal være organisert og tilrettelagt for hver enkelt ansatt. Hvis en ansatt ikke føler at hen har kontroll eller mestring på arbeidsplassen, så må det iverksettes tiltak.

De aller fleste ønsker å gjøre en god jobb og være til nytte, og da burde ledere, ansatte innenfor HR og ansatte med personalansvar få den opplæringen de trenger for å kunne gjøre en god jobb som leder overfor sine ansatte. Vi ser ofte at ansatte blir utbrent på grunn av mangel på ledelse og forståelse for hva lederrollen er. En viktig del av lederrollen er å vite hva den enkelte gjør, hvor mye den gjør av det, og hvor godt de utfører sine arbeidsoppgaver ikke for å kontrollere de ansatte, men for å drive utviklingen av den enkelte ansatt i riktig retning. Da kan leder disponere sitt personell effektivt og vet hvor de er sterk og hvor de er sårbar. På denne måten får virksomheten en effektiv organisasjon som settes i stand til å oppnå de målene organisasjonen har satt seg. Hva trenger de ansatte fra lederen? Lederen skal bistå med tydelige mål, konkrete forventninger, grundig opplæring og riktige verktøy. Bare slik kan en leder gi tydelig og konkrete tilbakemeldinger, som igjen gjør den ansatte motivert.

Er du ny i rollen som leder?

Arbeidsmiljøsenteret har mange kurs, litteratur og materiell som er gode verktøy for å skape en trygg og god arbeidsplass for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Av litteratur som er relevant for problemstillingen rundt utbrente ansatte og organisering av arbeidslivet, kan vi blant annet anbefale disse utgivelsene:

Arbeidsmiljøsenteret arrangerer kurset «Ny som leder» for deg som er ny i rollen som leder i en virksomhet. Kurset går over to dager og er utviklet for å gi nye ledere en god start i den nye rollen. Målet er at du skal bli tryggere på hva du skal kunne som leder, hvilket ansvar du har og hva du kan forvente av dine ansatte, den øvrige ledelsen og arbeidsgiver. Kurset gir deg en konkret forståelse av rollen som leder, praktiske tips og gode verktøy for lederrollen, blant annet hvordan tilrettelegge og sørge for utvikling av den enkelte medarbeider.

Klikk her for å lese mer om og melde deg på «Ny som leder»-kurset.

Ta kontakt med arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøsenteret er en ideell organisasjon som kontinuerlig jobber for å fremme et best mulig arbeidsmiljø i norske virksomheter. Vi har høy kompetanse og kan hjelpe til med rådgivning, kurs og materiell som bidrar til å skape en god arbeidsplass for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål!

Er rollen som hovedverneombud en ensom uriaspost?

10 januar 2024

Jon, som begynte hos Arbeidsmiljøsenteret i august, har deltatt på HVO-kurs. Han føler seg nyfrelst og ikke minst ser han at det er dialogen som er det viktigste verktøyet, og i dialogen magien skjer.

Arbeidsmiljøkongressen 2024

04 januar 2024

Arbeidsmiljøkongressen har røtter tilbake til 40-tallet og blir i år arrangert fysisk for 50. gang. Kongressen er en viktig møteplass for alle som er opptatt av helse, miljø og sikkerhet. Hold av 22.-23. oktober!

Presentasjoner fra Arbeidsmiljødagene 2023

08 november 2023

Takk til alle deltakere, foredragsholdere og utstillere på Arbeidsmiljødagene! Vi håper dagene var både nyttige og hyggelige, og at du som deltok tar deg tid til å gi oss tilbakemelding når du mottar spørreundersøkelsen. Her er presentasjonene fra dagene.

Scroll til toppen