Solide og grundige HMS-faglige kurs

Solide og grundige HMS-faglige kurs

Arbeidsmiljøsenteret ble etablert i 1936, og en av våre mest sentrale arbeidsoppgaver er å øke arbeidsmiljøkompetansen i norske virksomheter. Kursene våre passer for alle, men vi møter oftest ledere, verneombud/hovedverneombud, tillitsvalgte, ansatte i HR/HMS-avdelingen og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. 

Aud Steiring har jobbet i Arbeidsmiljøsenteret siden 1991, og vært kursholder like lenge. 

- Et kurs hos oss gir en solid forståelse for egen rolle og samspillet med de andre rollene i arbeidsmiljøarbeidet. Man får også en forståelse for hva som kreves av virksomhetene for å ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, forteller Steiring.

Våre konsulenter og kursholdere har svært solide og relevante arbeidserfaringer og utdanninger. Med på laget har vi en jurist, sykepleier, statsviter, HMS-verneingeniør og fysioterapeut, mange har erfaring fra bedriftshelsetjenesten og arbeid med HMS-systemer og HMS-arbeid på ulike måter. 

- Vi har solid erfaring med formidling av dette stoffet, og en grunnleggende forståelse for hva som er viktig i de ulike virksomhetene. Arbeidsmiljøsenteret har også mestret overgangen fra fysiske til digitale kurs, faktisk så godt at vi er blitt engasjert av konkurrerende virksomheter for å holde kurs over nett, sier hun. 

Like gode kurs fysisk som digitalt 

Alle våre kurs er interaktive, og alle deler erfaringer og refleksjoner. Vi har gruppearbeid i alle våre kurs, også digitalt gjennom såkalte breakout-rooms. Du sitter sjelden som en stille observatør på våre kurs, men deltar gjennom å lufte egne problemstillinger og får god hjelp til å løse dem. 

- Vår erfaring er at det er like høyt aktivitetsnivå på de digitale kursene som på de fysiske. Dette passer like godt for virksomheter som befinner seg på ulike lokasjoner, som for de som ikke kan eller ønsker å reise til Oslo eller Bergen for de åpne fysiske kursene, forteller Steiring. 

Alle virksomheter har behov for grunnopplæring

Kursene som tilbys passer for absolutt alle ansatte i norske virksomheter, men er kanskje særlig relevante for alle nivåer i vernetjenesten, som verneombud, hovedverneombud, medlemmer i arbeidsmiljøutvalg og ledere på operative nivå. 

- Verneombud og operative ledere er kjerneteamet i HMS-arbeidet, og bør delta på samme opplæring for å ha den samme grunnleggende forståelsen. 

På spørsmål om hvilke kurs som er viktigst å delta på, er Aud klar i sin tale;  

- Alle virksomheter har behov for grunnkurs i arbeidsmiljøarbeid. Hvor mange som trenger denne opplæringen avhenger selvsagt av virksomhetens størrelse, men verneombud og ledere på operativt nivå bør absolutt ha disse i bunn. Senere kan man eventuelt fylle på med fordypning i ulike retninger. 

Kurs som dekker alle behov

Vi i Arbeidsmiljøsenteret har en rekke faste kurs i vårt repertoar, men kan også sette opp spesialtilpassede kurs i virksomhetene ved behov. 

De mest vanlige kursene vi tilbyr er: 

  • Grunnkurs i arbeidsmiljøarbeid 40 timer
  • Grunnkurs i arbeidsmiljøarbeid 3 dager
  • Arbeidsrett en grunnleggende innføring
  • Arbeid i AMU dette er spesielt godt egnet i egen bedrift
  • Trusler og vold på arbeidsplassen hvordan håndtere dette som en arbeidsmiljøutfordring
  • HMS-opplæring for arbeidsgiver
  • Ny som leder
  • Konflikthåndtering
  • Hovedverneombudets rolle og oppgaver

Aud Steiring trekker frem spesielt to kurs, som i tillegg til grunnkursene, kan være særlig nyttige.

- Arbeidsrett er det fornuftig for alle bedrifter å ha et forhold til, og trusler og vold på arbeidsplassen er svært aktuelt for de som jobber med mennesker. Kommunal sektor har mange ansatte som kan være utsatte for vold og trusler, det samme med for eksempel private leverandører av barnevernstjenester og vekterbransjen. Det er store mørketall når det gjelder vold og trusler i arbeidslivet, derfor trenger veldig mange virksomheter en forståelse for hvordan man skal håndtere dette, forteller hun. 

Se en oversikt og les mer om våre kurs her

Skreddersydde bedriftsinterne kurs 

Vi arrangerer jevnlig åpne kurs hvor alle kan melde seg på, og dersom oppsatt tidspunkt ikke passer eller mange ansatte ønsker å delta på samme kurs kan vi arrangere egne interne kurs for deres virksomhet. Den store fordelen er at undervisningen kan tilpasses dere, og vi kan gå dypere inn i problemstillingene som gjelder deres bedrift. 

Et bedriftsinternt kurs skaper felles forståelse og bidrar til en enda bedre dialog blant ledere, verneombud, tillitsvalgte og arbeidstakere i virksomheten.

Kurset kan holdes digitalt eller fysisk, og på oppdrag kan vi reise over hele landet. 

Rabatterte kurs som medlem i Arbeidsmiljøsenteret 

Arbeidsmiljøsenteret er en medlemsorganisasjon, og som medlem hos oss får du en unik mulighet til å skape en tydelig og dokumentert arbeidsmiljøprofil. 

Våre kurs er tilgjengelige for alle, men som medlem får du rabatt på kurs, Arbeidsmiljøkongressen, våre produkter og litteratur. Du får også to timers gratis HMS-rådgivning i året, samt invitasjon til gratis frokostmøter og ekstra gode tilbud på ulike kurs. 

Les mer og tegn medlemskap for din bedrift her

Er rollen som hovedverneombud en ensom uriaspost?

10 januar 2024

Jon, som begynte hos Arbeidsmiljøsenteret i august, har deltatt på HVO-kurs. Han føler seg nyfrelst og ikke minst ser han at det er dialogen som er det viktigste verktøyet, og i dialogen magien skjer.

Arbeidsmiljøkongressen 2024

04 januar 2024

Arbeidsmiljøkongressen har røtter tilbake til 40-tallet og blir i år arrangert fysisk for 50. gang. Kongressen er en viktig møteplass for alle som er opptatt av helse, miljø og sikkerhet. Hold av 22.-23. oktober!

Presentasjoner fra Arbeidsmiljødagene 2023

08 november 2023

Takk til alle deltakere, foredragsholdere og utstillere på Arbeidsmiljødagene! Vi håper dagene var både nyttige og hyggelige, og at du som deltok tar deg tid til å gi oss tilbakemelding når du mottar spørreundersøkelsen. Her er presentasjonene fra dagene.

Scroll til toppen