Ny hundelov gjeldende fra 01.01.2023

Ny hundelov gjeldende fra 01.01.2023

Er du en av de mange som har skaffet deg hund i løpet av korona tiden, da alle satt på hjemmekontor og syntes det var en glimrende ide. Da må du få med deg de nye reglene for hundehold som gjelder fra 1. januar i år.

I den nye loven ansvarlig gjøres hundeeier i langt større grad enn tidligere Den nye hundeloven skal legge vekt på forebyggende tiltak for å unngå uønskede hendelser med hund, og tiltakene er rettet mot hundeholder. I tillegg slår loven fast at hunder har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker.

Hundeholderen skal forebygge og være forsiktig for å unngå at hunden blir satt i en situasjon der den kan gjøre skade på folk og fe samt eiendom, og også sørge for at hunden ikke er til urimelig ulempe for folk og fe. Hundeholder skal holde hunden under forsvarlig tilsyn og ta hensyn til hundens individuelle behov.

Dersom en hundeeier overlater hunden til andre, må hundeeier forsikre seg om at vedkommende har de nødvendige forutsetningene for å utvise tilsvarende aktsomhet. Det betyr at det er krav om kunnskap om hold og trening av hund og kunnskap om hundens behov, naturlige adferd, bruksområde og det skadepotensialet hunden kan utgjøre, for den som til enhver tid har ansvar for hunden.

Når man i ettertid skal vurdere en hund sin handling er det nå definert hva ord som «angrep», «skade», «betydelig skade» betyr, ved at begrepene nå har fått en utfyllende beskrivelse. Det betyr at det nå er objektive kriterier som skal legges til grunn når man skal vurdere det hunden har gjort, og alvorlighetsgraden av det. Når en hund har voldt skade på folk eller fe, skal hunden nå undersøkes av veterinær for å undersøke om det er helsemessige årsaker som kan forklare adferden.

Skal hundeeier ha hunden sin løs, noe man kan utenom båndtvang tidene, fra 1. april til 20. august, er det viktig at alle er klar over at kommunene kan innføre båndtvang hele året i tilknytning til bolig- og handleområder, i parker, gravplasser, på og ved skoler, barnehager og leke- og idrettsplasser, på og ved turstier, turveier, skiløyper og leir- og rasteplasser mm. Det er derfor viktig at alle setter seg inn i de lokale reglene for hundehold i den kommunen hundeeier til enhver tid befinner deg.

Det er også kommet regler om at hundeeier ikke kan gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten, eller ved lekeplasser. Hundeeier kan fortsatt sette fra seg hunden utenfor for eksempel en butikk, men må sørge for at den står i tilstrekkelig avstand til å unngå utilsiktet kontakt med mennesker og dyr når disse passerer hunden. I praksis betyr vel det at hunden må stå så langt fra folk at ingen faller for fristelsen til å gå bort for å klappe og kose med den.

 

Er rollen som hovedverneombud en ensom uriaspost?

10 januar 2024

Jon, som begynte hos Arbeidsmiljøsenteret i august, har deltatt på HVO-kurs. Han føler seg nyfrelst og ikke minst ser han at det er dialogen som er det viktigste verktøyet, og i dialogen magien skjer.

Arbeidsmiljøkongressen 2024

04 januar 2024

Arbeidsmiljøkongressen har røtter tilbake til 40-tallet og blir i år arrangert fysisk for 50. gang. Kongressen er en viktig møteplass for alle som er opptatt av helse, miljø og sikkerhet. Hold av 22.-23. oktober!

Presentasjoner fra Arbeidsmiljødagene 2023

08 november 2023

Takk til alle deltakere, foredragsholdere og utstillere på Arbeidsmiljødagene! Vi håper dagene var både nyttige og hyggelige, og at du som deltok tar deg tid til å gi oss tilbakemelding når du mottar spørreundersøkelsen. Her er presentasjonene fra dagene.

Scroll til toppen