Derfor har vi en arbeidsmiljølov

Arbeidsmiljøloven er den grunnleggende loven for arbeidslivet i Norge. Loven skal verne arbeiderne i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
Derfor har vi en arbeidsmiljølov

Loven om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern, mest kjent som Arbeidsmiljøloven, er den grunnleggende loven for arbeidslivet i Norge. Arbeidsmiljøloven, som vi har i dag, erstattet lov om arbeidervern og arbeidsmiljø fra 1977. Den nye arbeidsmiljøloven ble vedtatt i 2005 og trådte i kraft i 2006, og har siden den gang gjennomgått flere endringer.

Hilde Hus Svanevik jobber for Arbeidsmiljøsenteret og er jurist med spesialisering i arbeidsrett. Hun har god kjennskap til arbeidsmiljøloven og hvorfor vi trenger den.

Kort fortalt er arbeidsmiljøloven en arbeidervernlov som skal verne arbeiderne i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Loven skal sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, forklarer Svanevik.

Lovgiver mener det ikke er likevekt i arbeidslivet at styrkeforholdet er i ubalanse og at arbeidsgiver er den sterkeste parten. Arbeidsmiljøloven skal løfte arbeidstaker opp slik at det blir likevekt.

Helsefremmende arbeidsmiljø og meningsfylt arbeidssituasjon

I tillegg til å sørge for likebehandling i arbeidslivet, har arbeidsmiljøloven som formål å sikre et helsefremmende arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon. Den skal også bidra til et inkluderende arbeidsliv for alle ansatte i en virksomhet. I følge arbeidsmiljøloven skal enhver virksomhet opprettholde en yrkeshygienisk og velferdsmessig standard som alltid er i samsvar med samfunnets utvikling, både sosialt og teknologisk.

Videre skal loven skape et grunnlag for at virksomhetene selv har verktøy til å løse problemer med arbeidsmiljø i samarbeid med organisasjoner, og med kontroll og veiledning fra offentlige myndigheter.

Arbeidsmiljøloven handler om skikk og moral, om hvordan vi ser på verdien av et menneske. Den skal sørge for at du har et trygt og fullt forsvarlig arbeidsmiljø, forteller Svanevik.

Klikk her for å lese hele arbeidsmiljøloven

Fra arbeidervernlovgivningen til arbeidsmiljøloven

På slutten av 1800-tallet finner vi den første arbeidervernlovgivningen i Norge. Siden den gang har lovverket gjennomgått en omfattende utvikling og endret seg i takt med samfunnet.

Den første loven for arbeidsmiljøet, som omfattet alle arbeidstakere, kalles hygieneloven den ga ansatte rett til å vaske seg før de gikk hjem fra jobb. Fra hygieneloven til i dag har det skjedd en enorm utvikling, forteller Svanevik.

De første arbeidervernlovene ble lagt i 1892 med en lov om tilsyn med arbeid i fabrikker. Formålet med lovgivningen var å forebygge ulykker og helsefare i fabrikker og industri. Etterhvert ble det også innført regler om arbeidstid for arbeidstakere.

I løpet av 1900-tallet ble det regelmessig utført omfattende revisjoner av arbeidervernloven, slik at den etterhvert gjaldt de fleste arbeidsforhold og flere rettigheter for arbeidstaker. I 1977 kom den første utgaven av arbeidsmiljøloven. Nå inneholdt loven blant annet regler som omhandlet:

 • organisering av vernetjenesten
 • tilsyn med loven
 • arbeidsgiver og arbeidstakeres plikter
 • styrket oppsigelsesvern
 • rett til fri ved sykdom og fødsel

I tillegg innførte den nye arbeidsmiljøloven en ny prosessordning for behandling av tvister og konflikter ved oppsigelse og avskjed. Nå ble de organisatoriske forhold grundig regulert, og det ble lagt vekt på at løsninger skulle skapes i fellesskap av partene i hver enkelt virksomhet.

Arbeidsmiljøloven i dag

Arbeidsmiljøloven har som hensikt å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og gir arbeidstaker rett til medvirkning og medbestemmelse på egen arbeidsplass.

Det du selger når du er på jobb er arbeidskraften din, ikke helsen og livet. For at dette skal være en realitet må vi sørge for at arbeidsmiljøloven følges, forklarer Svanevik

Arbeidstaker trenger beskyttelse og et sett med spilleregler som er lik for alle arbeidsplasser.

Dagens arbeidsmiljølov er omfattende og tar for seg de fleste områder av arbeidslivet:

 • arbeidsmiljø
 • arbeidstid
 • arbeid utført av barn og unge
 • permisjon
 • vern mot diskriminering
 • ansettelse
 • oppsigelse og avskjed
 • tvister om avslutning av arbeidsforhold

Arbeidsmiljøsenteret arrangerer kurs i arbeidsmiljøloven

Dersom du er verneombud, medlem av arbeidsmiljøutvalget eller en arbeidsgiver, så plikter du å gjennomføre HMS-opplæring.

Det er arbeidsgiver som har ansvar som for et godt arbeidsmiljø, men alle skal være med på å bidra til at dette skjer, forklarer Svanevik.

Arbeidsmiljøsenteret arrangerer flere spennende kurs som bidrar til et bedre arbeidsmiljø for både arbeidsgiver og arbeidstaker, blant annet grunnkurs i arbeidsmiljø. Svanevik har lang erfaring fra blant annet kursvirksomhet for arbeidsmiljøsenteret, og har fått gode tilbakemeldinger fra kursdeltakere.

Vi holder kurset opp mot arbeidsmiljøloven. Her lærer kursdeltakere om arbeidsmiljøloven og den medvirkningen som arbeidsmiljøloven pålegger, sier Svanevik.

Kursene arrangeres både som et 40 timers kurs som går over en uke, og som et kurs på tre dager for virksomheter og bransjer som har en avtalt kortere grunnopplæring enn 40 timer. Dette kurset gir en kortere innføring i de viktigste temaene innen HMS-arbeid. Dersom du arbeider til sjøs arrangeres egne kurs for dette.

Våre arbeidsmiljørelaterte kurs og oppdaterte kursdatoer finner du i kursoversikten her.

Kursmateriell for grunnopplæring i arbeidsmiljø finner du her.

Arbeidsmiljøsenteret har også et stort utvalg litteratur som omhandler arbeidsmiljø, blant annet:

Ta gjerne en tur innom HMS-butikken for et bredt utvalg av materiell og litteratur til din virksomhet.

Er rollen som hovedverneombud en ensom uriaspost?

10 januar 2024

Jon, som begynte hos Arbeidsmiljøsenteret i august, har deltatt på HVO-kurs. Han føler seg nyfrelst og ikke minst ser han at det er dialogen som er det viktigste verktøyet, og i dialogen magien skjer.

Arbeidsmiljøkongressen 2024

04 januar 2024

Arbeidsmiljøkongressen har røtter tilbake til 40-tallet og blir i år arrangert fysisk for 50. gang. Kongressen er en viktig møteplass for alle som er opptatt av helse, miljø og sikkerhet. Hold av 22.-23. oktober!

Presentasjoner fra Arbeidsmiljødagene 2023

08 november 2023

Takk til alle deltakere, foredragsholdere og utstillere på Arbeidsmiljødagene! Vi håper dagene var både nyttige og hyggelige, og at du som deltok tar deg tid til å gi oss tilbakemelding når du mottar spørreundersøkelsen. Her er presentasjonene fra dagene.

Scroll til toppen