Godt arbeidsmiljø - hvoran får vi det til sammen?

Arbeidsmiljøkongressen - 22. og 23. oktober 2024

Arbeidsmiljøkongressen har røtter tilbake til 40-tallet og blir i år arrangert fysisk for 50. gang. Er du leder, verneombud, hovedverneombud, HR/HMS-rådgiver, tillitsvalgt eller kanskje ansatt med interesse for HMS og arbeidsmiljø? Da er Arbeidsmiljøkongressen for deg!

Her er noen av foredragsholderne - se mer i programmet

Et godt arbeidsmiljø i fremtiden fra et KI-perspektiv - Silvija Seres
Et godt arbeidsmiljø i fremtiden fra et KI-perspektiv - Silvija Seres
Psykologisk trygghet - Bård Fyhn
Psykologisk trygghet - Bård Fyhn
Varsling i arbeidsmiljøsaker - kan vi tenke annerledes? Lill Egeland, partner i Simonsen Vogt Wiig
Varsling i arbeidsmiljøsaker - kan vi tenke annerledes? Lill Egeland, partner i Simonsen Vogt Wiig
Arbeidsmiljøarbeid blir avgjørende i fremtidens arbeidsmarked i Norge - Ulf Andersen, statistikksjef i NAV
Arbeidsmiljøarbeid blir avgjørende i fremtidens arbeidsmarked i Norge - Ulf Andersen, statistikksjef i NAV
Debatt: Hvordan ivareta verneombudene?
Debatt: Hvordan ivareta verneombudene?
Utdeling av Den norske Arbeidsmiljøprisen
Utdeling av Den norske Arbeidsmiljøprisen
Lederoppskrifter - Hedda Kise og Mats Kristensen
Lederoppskrifter - Hedda Kise og Mats Kristensen

Godt arbeidsmiljø - hvordan får vi det til sammen?

For å mestre fremtidige endringer, utfordringer og muligheter i arbeidslivet på en bærekraftig og god måte, er et godt samspill i organisasjonen avgjørende. Et godt arbeidsmiljø er fundamentet for å få til endringer og utvikling. Alt fra psykologisk trygghet, klar rolleforståelse til medvirkning og godt samarbeid er gode virkemidler. 

Kongressen vil gi oss innblikk i hva partene, fagfolk og forskere ser på som fremtidens utfordringer og muligheter, og hva vi bør gjøre på den enkelte arbeidsplass for å lykkes. 

Samtidig er kongressen en flott arena for å mingle og bygge nettverk i pauser, hos utstillere, ved måltider og middag. 

Vi gleder oss!

Dag 1: tirsdag 22. oktober

Dag 2: onsdag 23 oktober

Ramona E. Braanen

Ved styreleder Arbeidsmiljøsenteret Ramona E Braanen

Dette er den originale Arbeidsmiljøprisen i Norge, og det var i 1961 at prisen ble delt ut for første gang. Den norske arbeidsmiljøprisen skal være en påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet. Det legges også vekt på at resultatene og erfaringene som vinneren har gjort er av allmenn interesse og kan videreformidles til andre. Kandidater kan være bedrifter, enkeltpersoner, organisasjoner, offentlige instanser eller institusjoner, offentlige og private virksomheter, eller annet. Nominer din kandidat her.

Ulf Andersen

Ulf Andersen er statistikksjef i NAV, og kjent får å gjøre statistikk lettfattelig og interessant.

Lill Egeland

Konflikter og andre arbeidsmiljøproblemer blir ofte vanskeligere å løse hvis de undersøkes lenge og grundig som varsler ifølge arbeidsrettsadvokat Lill Egeland i Simonsen Vogt Wiig. Organisasjoner blir ofte lammet over tid i slike undersøkelsesfaser og arbeidsmiljøet ganske skadet i etterkant. Men hva kan vi gjøre isteden?

Silvija Seres

Hvordan kan KI påvirke måten vi jobber på og dermed vårt arbeidsmiljø?

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert DNV og Ruter, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter.

Konklusjonen fra Arbeidstilsynets rapport "Behov for bedre regulering av arbeidsmiljølovens krav til psykososialt arbeidsmiljø", er at vi ikke lykkes godt nok med det psykososiale arbeidsmiljøet ute på den enkelte arbeidsplass. Er regelverket for uklart, eller mangler vi kompetanse? Partene har gått sammen for å se på muligheten med en egen forskrift. Er det dette vi trenger, eller trenger vi mer opplæring?

Sofadiskusjon med tilsynsmyndighetene. Hva ser de på som utfordrende og muligheter for verneombudene som en viktig aktør i arbeidsmiljøarbeidet?

Debatt. Verneombudet opplever ofte sin rolle som ensom og vanskelig. Fagforeningene og arbeidsgivere har et helt støtteapparat i ryggen når ting blir utfordrende. Hvordan kan partene bidra til å styrke verneombudene sin rolle i arbeidslivet? Ligger løsningen i bedre opplæring av verneombud og ledere, eller er det andre tiltak som må til?

Bård Fyhn

Psykologisk trygghet er et begrep som har fått stor oppmerksomhet de senere år og trekkes fram som avgjørende for et arbeidsmiljø der vi presterer, trives og blir værende. Hva er egentlig psykologisk trygghet og hvordan kan vi bygge trygghet i praksis? Med en fersk doktorgrad på temaet vil Bård Fyhn ta oss gjennom hvordan vi kan omsette forskningen på feltet til faktisk økt trygghet i arbeidsmiljøet, og dele råd og verktøy vi kan ta med i våre team og organisasjoner.

Bård jobber som programleder ved NHH Executive og universitetslektor ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH, og har erfaring fra operativ tjeneste og lederutvikling i Forsvaret. Sjekk gjerne hans side gruppetenkerne.com for artikler og podcaster rundt temaet.

Det er mange yrkesgrupper som må håndtere utfordrende adferd fra bruker, pårørende, pasienter, elever osv. Det betyr vel ikke at vi skal tåle vold og trusler om vold? Er dette kun en faglig utfordring? Eller må vi også forholde oss til tema som en arbeidsmiljøutfordring? Om så tilfellet, hvordan? 

Hvordan jobber vi med dette rent praktisk? Hedda Kise holder denne workshopen om psykologisk trygghet.

En av utfordringene i fremtidens arbeidsliv er å få tak i og beholde kompetent arbeidskraft. En av gullgruvene våre er seniorene. Hvordan kan vi jobbe for å beholde denne kompetansen?

Du velger en sesjon etter lunsj.

 

Hvordan oppleves dagens arbeidsmiljø for minoriteter i samfunnet? Kan vi være den vi er, eller lønner det seg med selvsensur?

En klar trend etter pandemien er utstrakt bruk av hjemmekontor. Hvordan lede flokken når mange jobber fra hjemmekontor? Hvordan påvirker dette arbeidsmiljøet vårt?

I denne sesjonen vil det gis noen verktøy for hva du som leder bør ha fokus på, og som samtidig fungerer som en knagg for medarbeiderne for å gi konstruktiv tilbakemelding underveis i prosessen.

Vi skal snakke om speilegg, avstand i trafikken og hvilken personlighet du vil kjøpe bil sammen med.

Lederoppskrifter er den ultimate podkasten som gir deg konkrete råd og verktøy fra suksessfulle ledere og anerkjente forskere, og du kan oppleve dem i Bergens egen storstue på Arbeidsmiljøkongressen! 

Flere foredragsholdere annonseres fortløpende. Endringer kan forekomme.

I pausene kan du nettverke med andre deltakere og få med deg nytt og nyttig fra utstillerne mens du tar en kaffekopp. Er din bedrift interessert i å ha stand på Arbeidsmiljøkongressen 2024? Ta kontakt med Erik Paulsen på erik@arbeidsmiljo.no

Når?

tirsdag 22. og onsdag 23. oktober 2024

Hvor?

Grieghallen i Bergen

Målgruppe

Arbeidsmiljøkongressen er for alle som er interessert i arbeidsmiljøspørsmål! Ledere, verneombud, HR-rådgivere, tillitsvalgte, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, HMS-ledere/-rådgivere, ansatte i bedriftshelsetjenesten og øvrige ansatte med interesse.

Pris

Ordinær deltakelse koster innen 31. mai (earlybird) kr 9.900 for medlemmer av Arbeidsmiljøsenteret, og kr 11.200 for ikke-medlemmer. Prisen inkluderer lunsj og pauseserveringer begge dager pluss festmiddag tirsdag kveld. Eventuell hotellovernatting er ikke inkludert og må bestilles på egenhånd.

I påmeldingsbekreftelsen fra oss får du en rabattkode som kan benyttes ved booking 21.-24. oktober på nettsidene til De Bergenske.

Arbeidsmiljøkongressen har røtter tilbake til 40-tallet og blir i år arrangert fysisk for 50. gang.

Arbeidsmiljøsenteret er en ideell organisasjon som skal fremme et best mulig arbeidsmiljø i norske virksomheter. Arbeidsmiljøsenteret er bygd opp som en medlemsorganisasjon, med både offentlige og private virksomheter som medlemmer.

Vi er andets eldste HMS-organisasjon. Vi er parti - og organisasjonsnøytral og har kontakt med alle parter i arbeidslivet.

Mottoet vårt er: vi gjør arbeidsdagen din bedre.

I pausene kan du nettverke med andre deltakere og få med deg nytt og nyttig fra utstillerne mens du tar en kaffekopp. Interessert i å ha stand på Arbeidsmiljøkongressen 2024? Ta kontakt med Erik Paulsen på erik@arbeidsmiljo.no

Priser
Scroll til toppen