Bli trygg i rollen som hovedverneombud

Del erfaringer med andre og bli trygg i rollen som hovedverneombud. Arbeidsmiljøsenteret arrangerer nettverksgrupper. Les mer her.
Bli trygg i rollen som hovedverneombud

Dersom en virksomhet har mer enn ett verneombud, skal det velges et hovedverneombud. Hovedverneombudet har en viktig rolle i vernetjenesten, da det er de som skal samordne de øvrige verneombudene, samt støtte og veilede i deres arbeid. 

Hovedverneombudets rolle og oppgaver

Som hovedverneombud er din oppgave å:

  • samordne verneombudenes aktiviteter
  • gi støtte og veiledning i verneombudets arbeid
  • være en sentral pådriver for HMS-arbeid
  • avgjøre hvilket verneombud en sak hører inn under, dersom det er tvil
  • delta i arbeidsmiljøutvalget hvor hovedverneombudet har tale-, forslags- og stemmerett
  • være involvert i omfattende endringer i en virksomhet, for eksempel ved byggearbeider, omstillingsprosesser og rasjonaliseringer 

Les mer om hovedverneombudets oppgaver og rolle her

Mange ulike problemstillinger og utfordringer

Som hovedverneombud er det mye du skal forholde deg til, og du kan bli møtt med mange ulike problemstillinger og utfordringer som må løses. Du har et overordnet verv, samtidig som du må kunne ta fatt i enkeltsaker på en ordentlig og demokratisk måte.

For å fungere godt som hovedverneombud skal du kjenne til lover, regler og rettigheter på arbeidsplassen. Du skal også kunne samarbeide, og jobbe målrettet og systematisk for å få gjennomslag i saker som er viktige for arbeidsmiljøet. Da er det viktig å ha en god forståelse for sin egen rolle, og gode verktøy for å løse ulike utfordringer og problemstillinger.

I mange tilfeller er det nyttig med innspill i ulike saker, og du kan tjene mye på å dele erfaringer med andre hovedverneombud. 

Del erfaringer med andre og bli et bedre hovedverneombud

Arbeidsmiljøsenteret arrangerer nettverksgrupper for hovedverneombud. Målet med nettverksgruppene er å lære av hverandres erfaringer for å bli trygg i rollen som hovedverneombud. I disse samlingene er det ikke fastsatt et bestemt faglig innhold. Hvert nettverksmøte har et eget tema, og deltakerne får komme med innspill og ideer til hvilke tema som bør tas opp. På møtene bruker vi gruppens egne ressurser og eksterne bidragsytere som utgangspunkt for å dele erfaringer. Det er kursdeltakerne som styrer hva som skal tas opp til diskusjon, og det er åpent for å få hjelp til konkrete saker fra din egen arbeidsplass. Våre erfarne konsulenter vil være med på møtene som veiledere. Gjennom diskusjon, refleksjon, erfaringer og kunnskapsbygging skal du bli trygg i rollen som hovedverneombud.

Nettverksgruppene for hovedverneombud varer i en dag, og vi arrangerer møter i Oslo, Bergen og Trondheim. 

Klikk her for å komme til kurssiden for nettverksgrupper for hovedverneombud. 

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra hovedverneombud rundt i Norge som har deltatt på nettverksgrupper. Her kan du lese andres erfaringer fra nettverksgruppene.

Alle verneombud og hovedverneombud skal gjennomføre kurs i HMS

For å kunne bli med på nettverksgrupper for hovedverneombud må du ha tatt grunnopplæring i arbeidsmiljø. Det er også et krav i arbeidsmiljøloven at både verneombud og hovedverneombud har gjennomført kurs i HMS-arbeid.

Arbeidsmiljøsenteret arrangerer 40-timers grunnkurs i arbeidsmiljø, som oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av av verneombud.

Klikk her for å komme til kurssiden for grunnkurs i arbeidsmiljø

Hovedverneombud trenger mer opplæring utover 40-timers arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøsenteret arrangerer derfor egne tre-dagerskurs for hovedverneombud.

Klikk her for å komme til kurssiden for hovedverneombudets rolle og oppgaver.

Relevant litteratur for vernetjenesten

I arbeidsmiljøsenterets HMS-butikk kan du finne et stort utvalg at materiell og litteratur som kan bidra til bedre HMS på din arbeidsplass. For hovedverneombud og verneombud har vi en rekke relevante bøker:

Ta kontakt med Arbeidsmiljøsenteret

Har du spørsmål vedrørende rollen som hovedverneombud, om våre kurs eller arbeidsmiljø generelt? Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi deg.

Er rollen som hovedverneombud en ensom uriaspost?

10 januar 2024

Jon, som begynte hos Arbeidsmiljøsenteret i august, har deltatt på HVO-kurs. Han føler seg nyfrelst og ikke minst ser han at det er dialogen som er det viktigste verktøyet, og i dialogen magien skjer.

Arbeidsmiljøkongressen 2024

04 januar 2024

Arbeidsmiljøkongressen har røtter tilbake til 40-tallet og blir i år arrangert fysisk for 50. gang. Kongressen er en viktig møteplass for alle som er opptatt av helse, miljø og sikkerhet. Hold av 22.-23. oktober!

Presentasjoner fra Arbeidsmiljødagene 2023

08 november 2023

Takk til alle deltakere, foredragsholdere og utstillere på Arbeidsmiljødagene! Vi håper dagene var både nyttige og hyggelige, og at du som deltok tar deg tid til å gi oss tilbakemelding når du mottar spørreundersøkelsen. Her er presentasjonene fra dagene.

Scroll til toppen