Trygg i rollen som hovedverneombud

Trude Erstad Villanger

Rollen som hovedverneombud er både spennende, viktig og krevende. For å stå trygt i rollen er det blant annet viktig at hovedverneombudet får tilstrekkelig opplæring og mulighet til å delta i nettverksgrupper. Arbeidsmiljøsenteret tilbyr en rekke relevante kurs, veiledning og rådgivning til hovedverneombud i offentlig og privat sektor.

Ønsker du mer informasjon om hvordan Arbeidsmiljøsenteret kan hjelpe deg som hovedverneombud å bli tryggere i din rolle? Kontakt oss gjerne her for en hyggelig samtale om våre tjenester og vårt tilbud.

Viktig rolle med mye ansvar

Trude Erstad Villanger har vært hovedverneombud i Fjell kommune siden 2013. I denne rollen er en del av oppgaven å samordne de andre verneombudene i kommunen. Det innebærer blant annet å gi støtte og råd når noen av verneombudene har behov for det, og ellers arbeide for at vernetjenesten drar i samme retning.

Kurs hos Arbeidsmiljøsenteret

Som en viktig del av opplæringen i rollen som hovedverneombud, deltok Villanger på kurs hos Arbeidsmiljøsenteret.

– Det var veldig, veldig gode kurs. Opplæringen hadde god struktur og det var en fin blanding av foredrag, dialog og gruppearbeid. Det hender fremdeles den dag i dag at jeg henter frem notatene fra disse kursene, forteller hun.

Da Villanger var ny som hovedverneombud i 2013, tilbød hennes arbeidsgiver henne et 40-timerskurs hos Arbeidsmiljøsenteret. Hun har i tillegg deltatt på et tredagerskurs om hovedverneombudets rolle og oppgave, og et kurs i møteledelse hos Arbeidsmiljøsenteret.

– For å si det sånn: 40-timerskurset over fem dager, det gikk veldig fort. Jeg ser for meg at det ikke ville vært det samme om kurset var nettbasert. Man lærer utrolig mye av å være i dialog med andre, og det er veldig positivt at man kan stille spørsmål og snakke sammen, forteller Villanger.

Nettverksgrupper for hovedverneombud

Villanger deltar i Arbeidsmiljøsenterets nettverksgrupper. Her arrangeres det møter omtrent fire ganger i året. Da samles hovedverneombud fra hele området og fra ulike sektorer. I dag deles nettverskgruppene inn i områdene Bergen og vestlandet, Tromsø og Trondheim, samt Oslo og Østlandet. Møtene i de ulike områdene ledes av henholdsvis Nina Berg, Aud Steiring og Kari Witsø.

– Møtene gir faglig påfyll og er en arena for å dele erfaringer. Tema i møtene har blant annet vært stansingsrett, varsling og ytringsklima, omstilling og konflikthåndtering.

Villanger forteller at nettverksmøtene er viktige for henne i rollen som hovedverneombud i Fjell kommune.

– Som hovedverneombud har man påtatt seg et krevende og litt ensomt verv. Når jeg går på nettverksmøter får jeg faglig påfyll, og føler meg tryggere i rollen og vervet, forteller hun.

Genuint engasjerte kursholdere

Villanger forteller at hun er storfornøyd med kursene hun har deltatt på i regi av Arbeidsmiljøsenteret.

– Arbeidsmiljøsenteret leverer kurs av veldig god kvalitet. Foredragsholderne er utrolig kunnskapsrike, har en enorm formidlingsevne og er genuint opptatt av faget sitt. Jeg lærer utrolig mye av dem, forteller hun.

Deltakerne føler seg sett

De fem siste årene har 40-timerskursene for nye verneombud blitt holdt i Fjell kommune, og Villanger kan fortelle at Arbeidsmiljøsenteret alltid får topp score av deltakerne.

– Gjennomsnittlig får kursholderne fra Arbeidsmiljøsenteret ca 9 av 10 i score. Jeg tror det har mye å gjøre med at det er dialogbaserte kurs, at kursholder bruker eksempler vi kan kjenne oss igjen i, og at deltakerne føler seg sett. Det gjør i alle fall jeg når jeg deltar på deres kurs og samlinger. Med Arbeidsmiljøsenteret er det tett på og litt personlig, og det gir en helt annen forståelse for tematikken enn om du hadde lest deg til det, forteller Villanger, og avslutter: – Arbeidsmiljøsenterets presentasjon av Arbeidsmiljøloven er som en indre reise hvor du lærer utrolig mye.

Ønsker du også å bli tryggere i din rolle som hovedverneombud? Kontakt oss her for en hyggelig samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Personvern og cookies