HVO's rolle og oppgaver i petroleumsindustrien

Uke 38 (16.-20. september 2024)

Om kurset

Arbeidsmiljøsenteret har skreddersydd et kurs for hovedverneombud i petroleumsindustrien. Kurset settes opp i samarbeid med Equinor, men er åpent for alle hovedverneombud i bransjen. Dette kurset erstatter den tidligere HMS-rådgiverskolen Petroleumsindustrien (Vernelederskolen).

Kursets målgruppe er alle hovedverneombud og vararepresentanter i oljeindustrien, enten de jobber på land eller offshore.

Kursets mål er å gi deltakerne forståelse av hovedverneombudets rolle og oppgave, og hvordan de i kraft av rollen kan bidra til de ansattes medvirkning og HMS arbeid i egen virksomhet.

 

Tidligere kursdeltaker:
"Jeg deltok i et kurs Nina Berg holdt i slutten av oktober 2021, ang HVO-ens rolle i petroleumsindustrien, 5 dager i Zoom. Ble mektig imponert av kursleder og hennes evne til å sette seg inn i våre roller og «sysler» offshore. Da jeg har nesten 35 års fartstid offshore i forpleining, og deltatt på mange kurs og seminarer, så skal det mye til for å imponere meg. Men det klarte kursleder utrolig fint."

Praktisk info

Sted
Tid
Påmeldingsfrist
Meld deg på her

Kursinnhold

Nina Berg, seniorkonsulent og mangeårig fagansvarlig for HMS rådgiverskolen Petroleumsindustrien, og med lang erfaring med hovedverneombud i sektoren, leder kurset.

 • Rammene for Hovedverneombudsrollen
 • Hovedverneombudets legitimitet, status og virkemidler
 • Hvordan forstå og bruke arbeidsmiljøloven
 • Hovedverneombudets arbeidsvilkår etter Arbeidsmiljøloven
 • Hvordan jobbe organisatorisk og strategisk med HMS arbeidet
 • Samarbeid og kontroll med ledelsen/arbeidsgiver
 • Kjenne til roller og oppgaver i arbeidsgivers støtteapparat (HR, HMS, økonomi)
 • Grenseoppgang mellom vernetjenestens og fagforeningenes rolle
 • Tilrettelegging, samordning og utvikling av verneombudene
 • Saksgang - Hovedverneombudets rolle i enkeltsaker
 • Møters betydning for utviklingen av arbeidsmiljøet og kulturen på arbeidsplassen
 • Hovedverneombudets rolle i arbeidsmiljøutvalget
 • Hovedverneombudets rolle og oppgave i forhold til konflikter

Målgruppe

Hovedverneombud og stedfortreder.

Forkunnskap

Grunnleggende kunnskap om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i arbeidslivet.

 

Praktiske opplysninger

For bestilling av reise gjør vi oppmerksom på at skolen starter mandag kl 09:00, og avslutter fredag kl 14.00, de øvrige dagene går fra kl 09:00 til 15.30.

 

Betalingsbetingelser

Påmeldingen er bindende. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding.
Avbestilling vederlagsfritt inntil 4 uker før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgift bli refundert.

Relatert litteratur

Scroll til toppen