Hovedverneombudets rolle og oppgave

mandag 17. - onsdag 19. juni 2024

Om kurset

Dette kurset er et «must» for alle hovedverneombud! Faglig nødvendig for å kunne håndtere et av de mest sentrale, men ofte ensomme, tillitsvervene i arbeidslivet. Arbeidsmiljøsenteret har holdt disse kursene i over 40 år, og våre kursledere er av de i landet som best kjenner hovedverneombudets rolle og utfordringer.

Hovedverneombud har tre store hovedoppgaver, å samordne verneombud, sitte i arbeidsmiljøutvalget og være en strategisk samtalepart for arbeidsgiver. Kurset har som mål å utvikle hovedverneombudet til å mestre disse oppgavene, og til å være en pådriver, ressurs og støtte i forhold til helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten.

Praktisk info

Sted
Tid
Påmeldingsfrist
Meld deg på her

Kursinnhold

Første dag tar for seg rammene for hovedverneombudsrollen, arbeidsbetingelser, rettigheter og plikter og det å skulle jobbe på et overordnet og strategisk nivå i organisasjonen. Vi gjennomgår også samarbeidet mellom arbeidsgiver og hovedverneombudet. Hva kan hovedverneombudet forvente av arbeidsgiver og omvendt?

Dag to jobber vi med hovedverneombudets sentrale rolle som «leder» for verneombudene. Vi gir en rekke råd og verktøy for hvordan bygge en god vernetjeneste og hvordan HVO skal veilede og støtte verneombudene i enkeltsaker.  Vi ser også på forholdet mellom HVO og fagforeningene, hvem gjør hva?

Den tredje dagen tar vi for oss hva HVO og vernetjenesten skal involveres i, og ikke minst, hvordan HVO kan jobbe opp mot, og gjennom, Arbeidsmiljøutvalget.

Vi legger stor vekt på dialog- og erfaringsutveksling i kurset. 

Målgruppe:

Hovedverneombud og varahovedverneombud.

Forkunnskaper:

Grunnopplæring i arbeidsmiljø.

Betalingsbetingelser

Påmeldingen er bindende. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding.
Avbestilling vederlagsfritt inntil 4 uker før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgift bli refundert.

Relatert litteratur

Scroll til toppen