HMS-opplæring for arbeidsgiver

Online: onsdag 6. november 2024

Om kurset

Arbeidsmiljøloven § 3-5 krever at alle virksomheters øverste leder gjennomfører opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Opplæringen baserer seg på Arbeidstilsynets veiledning, og gir en kort innføring i arbeidsmiljølovens bestemmelser og systematisk HMS-arbeid. Målet er at deltakerne skal oppnå en god forståelse for sitt ansvar som arbeidsgivere.

Fokus på arbeidsmiljø kan gi gevinst i forhold til sykefravær, trivsel etc.

Dette kurset går online og som deltaker må du disponere PC eller nettbrett med kamera.

Praktisk info

Sted
Tid
Påmeldingsfrist
Meld deg på her

Kursinnhold

  • Innføring i Arbeidsmiljøloven
  • Arbeidsgivers ansvar
  • Roller i HMS-arbeidet
  • Krav til arbeidsmiljøet
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Tilrettelegging av arbeidet

Målgruppe

Øverste leder og andre med arbeidsgiveransvar

Betalingsbetingelser

Påmeldingen er bindende. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding.
Avbestilling vederlagsfritt inntil 4 uker før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgift bli refundert.

Relatert litteratur

Scroll til toppen