Grunnopplæring i arbeidsmiljø - 40 timer

Oslo: Uke 46 (mandag 11. - fredag 15. november 2024. Torsdag 14. november brukes til oppgaveløsning i egen virksomhet)

Om kurset

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU), men ledere, HR/HMS-rådgiver og ansatte har også god nytte av opplæringen.

Kurset gir en grundig innføring i hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, HMS, innebærer for virksomheten og den enkelte arbeidstaker. Målet er at kurset skal føre til utvikling av arbeidsmiljøet på deltakernes arbeidsplass. Et godt arbeidsmiljø er en viktig faktor i arbeidet med sykefravær.

Arbeidsmiljøsenteret anbefaler at leder og verneombud tar kurset sammen. Kurset krever aktiv deltakelse, og legger opp til diskusjon og bruk av deltakernes egne erfaringer.

Praktisk info

Sted
Tid
Påmeldingsfrist
Meld deg på her

Kursinnhold

Kurset legger opp til dialog, trening, refleksjon og aktiv bruk av deltakernes erfaringer.
Dag 4 er en kursdag foregår på egen arbeidsplass med hjemmeoppgaver. Hjemmeoppgavene vil i all hovedsak bestå i å sette seg inn i egen organisasjon sitt systematiske HMS-arbeid og HMS-system. Dersom du av forskjellige grunner ikke kan være på egen arbeidsplass, er det fint om du har med deg pc med tilganger slik at du kan sette deg inn i egen organisasjon sine systemer. Dersom dette heller ikke er mulig, vil du få tilpassede oppgaver for denne dagen

Dersom du er ukjent med egen organisasjon sine systemer, kan det være lurt å avtale et møte med nærmeste leder eller hovedverneombudet denne dagen for å få litt starthjelp.

  • Innføring i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
  • Arbeidsgiver, arbeidstaker, leder, verneombudet og bedriftshelsetjenestens rolle i arbeidsmiljøarbeidet
  • Hvordan jobbe med fysisk og psykososialt arbeidsmiljø?
  • Krav til systematikk i HMS-arbeidet
  • Kommunikasjon og samarbeid
  • Varsling
  • Tilrettelegging på arbeidsplassen
  • Omstilling
  • Inluderende arbeidsliv

Målgruppe

Verneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS/HR/personal og bedriftshelsetjenesten

Betalingsbetingelser

Påmeldingen er bindende. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding.
Avbestilling vederlagsfritt inntil 4 uker før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgift bli refundert.

Relatert litteratur

Scroll til toppen