Grunnkurs i Arbeidsmiljø - 3 dager

Online: mandag 22. - fredag 24. mai 2024

Om kurset

Kurset er tilpasset virksomheter og bransjer som har skriftlig avtale om kortere grunnopplæring enn 40 timer.

Opplæringen gir en grunnleggende innføring i de viktigste temaene innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, HMS. Målet er at kurset skal gi deltakerne forståelse for hvordan HMS-arbeidet bør drives på arbeidsplassen.

Et godt HMS-arbeid er viktig i arbeidet for økt trivsel og lavt sykefravær.

Kurset kan også arrangeres internt i din virksomhet. Ta kontant på kurs@arbeidsmiljo.no for et tilbud.

Praktisk info

Sted
Tid
Påmeldingsfrist
Meld deg på her

Kursinnhold

Kurset legger opp til dialog, trening, refleksjon og aktiv bruk av deltakernes erfaringer. 

  • Innføring i arbeidsmiljøloven
  • Roller i arbeidsmiljøarbeidet
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Systematisk HMS-arbeid

Målgruppe

Verneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS/HR/personal med skriftlig avtale om kortere grunnopplæring.

Forkunnskaper

Ingen

Betalingsbetingelser

Påmeldingen er bindende. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding.
Avbestilling vederlagsfritt inntil 4 uker før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgift bli refundert.

Relatert litteratur

Scroll til toppen
px
px
px
px
px
px
px
Text
rem
rem
rem
Headings
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
rem
px