Arbeid i arbeidsmiljøutvalg - AMU

Online: onsdag 16. oktober 2024

Om kurset

Kurset gir grunnlag for å bli en aktiv og løsningsorientert deltaker i AMU. Du får kunnskap om og innsikt i AMUs ulike roller og oppgaver, blant annet når AMU er rådgivende og når det kan fatte vedtak.

Kurset vektlegger hvordan AMU kan bli et effektivt samarbeidsorgan og en pådriver i arbeidsmiljøarbeidet til beste for virksomheten og de ansatte. Et viktig grunnlag for arbeid i AMU er kunnskap om forankringen i lov og forskrift, det andre er fokus på løsninger.

Vi får også gode tilbakemeldinger på å arrangere dette kurset internt i virksomheter. Kurset er velegnet for internopplæring for hele AMU. Ta gjerne kontakt på kurs@arbeidsmiljo.no for tilbud på bedriftstilpasset kurs.

Dette kurset går online og som deltaker må du disponere PC eller nettbrett med kamera.

Praktisk info

Sted
Tid
Påmeldingsfrist
Meld deg på her

Kursinnhold

Kurset legger opp til dialog, trening, refleksjon og aktiv bruk av deltakernes erfaringer. 

  • AMUs rolle i arbeidsmiljøarbeidet
  • Oppgaver og beslutningsmyndighet
  • Rollefordeling internt i AMU
  • Saksforberedelse
  • Saksbehandling
  • Møteavvikling

 

Målgruppe:

Verneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS/HR/personal og bedriftshelsetjenesten.

 

Betalingsbetingelser:

Påmeldingen er bindende. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding.
Avbestilling vederlagsfritt inntil 4 uker før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgift bli refundert.

Relatert litteratur

Scroll til toppen