YS ledes av kvinner

(2005)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) har ikke bare en kvinnelig toppleder, Randi Bjørgen, men også en overvekt av kvinnelige forbundsledere og kvinnedominans i sentralstyret.
YS har kvinnelige ledere i fire store forbund. I tillegg har sentralstyret en kvinneandel på 67 prosent etter at YS Kommune og YS Navo valgte kvinnelige ledere. I alt ledes 11 av 20 YS-forbund av kvinner. Blant medlemmer på grunnplanet i YS er det 57 prosent kvinner. Leder Randi Bjørgen er svært godt fornøyd med denne situasjonen. Hun peker på at likestilling mellom kjønnene alltid har vært et viktig område for YS, hvor en av målsettingene er at likestilling skal gjelde alle områder i samfunnet. Det betyr blant annet at det utvikles fleksible løsninger for å kombinere yrkes- og familieliv slik at begge kjønn kan ha en jevn tilknytning til arbeidslivet gjennom hele den yrkesaktive perioden. Hun er også forundret over at styrene i næringslivet fortsatt sliter med å få en bedre kvinnerepresentasjon. – Det er tull å påstå at det ikke finnes gode kvinnelige kandidater. Næringslivslederne som påstår dette må gjerne kontakte meg; så skal de få forslag på mange dyktige kvinner, sier hun.
Personvern og cookies