Yrkessjåfør fikk hodet i klem

(2003)

 

En pressemelding fra Arbeidstilsynet i februar forteller om en yrkessjåfør i Tønsberg som fikk hodet i klem mellom bakløfter og karm på en lastebil. Sjåføren ble operert for alvorlige hodeskader.

Bruk av bakløfteren har vært årsaken til flere dødsulykker i Norge og Norden for øvrig. Sjåføren får hodet i klem og omkommer. Arbeidstilsynet oppfordrer til aktsomhet ved betjening av bakløfter, og at arbeidsgivere må advare sine sjåfører om risikoen. – I tillegg til å gi den nødvendige opplæring må arbeidsgiver kontakte sin leverandør for å få utbedret bakløfterne slik at de oppfyller kravene i maskinforskriften, sier Jens Brynestad, seksjonsleder ved teknisk seksjon i Direktoratet for arbeidstilsynet. Direktoratet for arbeidstilsynet har etter gjentatte møter og korrespondanse oppfordret importører og produsenter til å utbedre forholdene. Sikkerhetskravene i felles europeisk regelverk og standarder er to-håndsbetjening av bakløfteren. – På det norske og nordiske markedet er det vanlig med en-håndsbetjening, noe som er i strid med de nevnte kravene, sier Brynestad.

Personvern og cookies