Yngre trygdede

(2001)

De trygdede i Sverige blir stadig yngre. Andelen kvinner øker, det samme gjelder ugifte og fraskilte. Dette viser en undersøkelse av tildelt uføretrygd over en tiårsperiode.

Vel halvparten av de nye trygdede var under 55 år, og hver femte var i aldersgruppen 40 til 49 år, viser tall fra en undersøkelse foretatt av forskere ved sosiologisk institutt ved Umeåuniversitetet.

Litt overraskende viser det seg at stadig flere har høyere utdanning, kommer fra offentlig sektor og har arbeidet som tjenestemenn. Diagnosen muskel- og skjelettlidelser minsker, mens psykiske problemer øker, skriver det svenske Arbetsliv direkt.

– Økt arbeidstempo og stress i arbeidslivet gir dårligere arbeidsmiljø i tjenestemannsyrkene, sier en av forskerne bak undersøkelsen. En tidligere analyse viser at nedbemanning innen offentlig sektor medfører økt risiko for å måtte forlate yrkeslivet lenge før vanlig pensjonsalder.

Personvern og cookies