Yngre ledere møter veggen

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

Yngre ledere har faktisk like stor risiko for å bli utbrente eller føle seg utmattet av jobben som de eldre. Men ved å jobbe med seg selv, klarer de fleste å komme tilbake til arbeidslivet igjen.

Dette forteller rådgiver Gro Krefting til Finansavisen, hun har laget hovedfagsoppgaven sin om mannlige ledere som møter veggen og hvordan de klarer å takle krisen. Krefting ble overrasket over å registrere at ledere som får slike problemer blir stadig yngre. Det mener hun kan skyldes manglende livserfaring hos denne gruppen, noe som kan gjøre de yngre mer utsatt for stress enn eldre kolleger. Ledere som har det som kalles en relasjonell lederstil, det vil si at de knytter nære bånd til medarbeiderne sine, er mer utsatt for å bli utbrente enn andre. Mange føler også at de kommer i en skvis, de opplever krav fra alle kanter, men kjenner seg alene i stillingen som leder. Undersøkelsen viser at for å komme ut av den vonde sirkelen må den enkelte ta fatt i problemene, og det må gjøres forbedringer på arbeidsplassene. Det må skapes en balanse mellom arbeidslivets krav og belastninger og den enkeltes personlighet. Personer som har et godt fungerende sosialt nettverk klarer seg bedre enn andre. I tillegg er profesjonell hjelp og støtte samt egne ressurser vesentlige faktorer.

Personvern og cookies