Womentor – kvinner er kvinner best

Tekst: Grethe Ettung (2008)

 

HSH Womentor er en mentor­ordning hvor unge kvinner med ikke-vestlig bakgrunn får norske, kvinnelige ledere som veiledere og sparringspartnere.

Begrepet mentor har sin opprinnelse i det greske eposet Odysseen, omkring 1100 f.Kr., hvor Odyssevs overlater sønnen Telemakos i sin gamle venn og rådgiver Mentors varetekt. Han skal oppdra og veilede gutten mens faren er i krig. Arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen HSH har opprettet HSH Womentor, hvor både mentorene og menteene er kvinner. Det som gjør ordningen unik, er at menteene har ikke-vestlig bakgrunn.

Møter hindringer
– Jeg fikk idèen på fjorårets 8. mars-konferanse «Kvinner er kvinner best», forteller Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i HSH. – På konferansen traff jeg mange flotte kvinner med ikke-vestlig bakgrunn som på grunn av navn og opphav, støter på mange hindringer når de forsøker å få innpass i arbeidslivet. Vi trenger disse kvinnene som representerer et rikt mangfold, og som har kjennskap til og kunnskap om land som mange norske bedrifter ønsker å gå inn i. I tilknytning til innlegget hun holdt på konferansen, fikk Hammer Madsen spørsmål om hva HSH kunne bidra med. – Jeg svarte at jeg kunne tenke meg å bli mentor og starte et mentor/mentee-program. Norsk-pakistanske Shezana Islam tok Hammer Madsen på ordet, og spurte der og da om hun kunne tenke seg å være mentoren hennes. – Jeg ble imponert over at hun tok kontakt. Det var det som trigget meg til å si ja, for det var jo et sjansespill å ta i og med at vi ikke kjente til hverandre fra før, kommenterer HSH-direktøren.

Bli sett og verdsatt
Nå har Hammer Madsen og Islam fungert som mentor og mentee gjennom et år. Erfaringene overføres til HSH Womentor som startet opp 3. juni i år, og strekker seg over halvannet år. Ti kvinner fra Tyrkia, Ukraina, Pakistan, Iran, Mosambik, Elfenbenskysten, Kina og Russland deltar som menteer. – Vi hadde nærmere 40 interesserte, men jeg ville begrense antallet fordi jeg vil kvalitetssikre programmet, og ha mulighet til å følge opp menteer og mentorer, sier Hammer Madsen. Å matche mentorer og menteer var neste utfordring, og rekrutteringsselskapet Korn/Ferry International ble engasjert. – Mentorene er dyktige, kvinnelige ledere fra ulike virksomheter og organisasjoner som jeg vet har erfaring fra arbeid med andre kulturer. Både mentorene og menteene har vært igjennom ulike intervjuer og tester, og nå har vi koblet dem i par. – Målet er å hjelpe kvinnene å komme videre. Mange av dem er opptatt av å komme inn i næringslivet, derfor er det viktig at mentorene har et stort nettverk, og at de kan gi menteene anbefalinger og gode råd.

Et mangfoldig arbeidsliv
Det er en forutsetning at begge parter er godt forberedt, og avtaler hva de skal samtale om. Mentor er en veileder som ikke skal gi menteen fasiten på problemstillingene hun stilles overfor, men lytte, stille spørsmål og la menteen selv finne fram til svarene. Hammer Madsen understreker at mange av kvinnene er sterke samtidig som de er blitt svake på grunn av det de har opplevd og erfart her i Norge, at navn og bakgrunn stenger dem ute fra arbeidslivet. – Vi trenger flere kvinner med ikke-vestlig bakgrunn i lederstillinger. De skal bli morgendagens rollemodeller i et mer mangfoldig arbeidsliv. Alle kvinner med ikke-vestlig bakgrunn som har fullført minimum treårig høyere utdanning (bachelor) og er i arbeid eller på vei ut i arbeidslivet, kan søke om å få delta i HSH Womentor. – Dersom flere ledere og virksomheter ønsker å starte opp med mentor/mentee-ordninger og lurer på hvordan de skal forholde seg, er det bare å ta kontakt, oppfordrer Hammer Madsen.

Mentor og mentee
En mentor er en person som drar nytte av sin kunnskap for å lære og veilede andre. En mentee er en person som ønsker råd og veiledning for å styrke sine muligheter på arbeidsmarkedet.

Personvern og cookies