VSF med nytt navn

(2003)

Vernepersonalets samarbeidsforum (VSF) skifter navn til HMS-faglig forum. -Det nye navnet er en naturlig tilpasning til den generelle utviklingen på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet (HMS), sier Torgrim Huseby, leder for hovedstyret i HMS-faglig forum. HMS-faglig forum ble stiftet i 1974 under navnet Verneledernes samarbeidsforum (VSF). Forumet skiftet senere navn til Vernepersonalets samarbeidsforum. HMS-faglig forum er et nettverk for alle som arbeider med HMS i offentlige eller private virksomheter. – Formålet er å styrke HMS-arbeidet i virksomhetene ved å legge til rette for erfaringsutveksling og faglig oppdatering. I HMS-faglig forum har vi muligheter til å trekke på hverandres kunnskaper og få faglig påfyll, forklarer Torgrim Huseby, og fortsetter: -Akkurat nå er vi i full gang med å planlegge vår neste årskonferanse. Den foregår i Trondheim den 24. og 25. mars i 2004 med kjemiske helsefarer som ett av hovedtemaene. I følge forarbeidene til arbeidstilsynets kjemikalieforskrift dør 800 mennesker i Norge hvert år som følge av kjemiske eksponeringer i arbeidsmiljøet. Dette må vi forsøke å gjøre noe med.

Personvern og cookies