Voldsutsatte akademikere

Tekst: Turid Børtnes (2009)

En av ti personer i akademikeryrker utsettes for trusler om vold i jobben og 3 prosent rammes av vold.
Dette går frem av en undersøkelse som akademikerorganisasjonen Saco i Sverige har gjennomført blant sine ansatte over en periode på to år. Mange akademikeryrker innebærer situasjoner der den ansatte skal avslå eller imøtekomme krav og ønsker fra pasienter, klienter, kunder, elever osv. Dette kan føre til trusler og vold mot ansatte i deres yrkesutøvelse. Nå viser det seg at dette er yrker som er relativt utsatte for denne typen reaksjoner. Undersøkelsen tar også for seg hva den enkelte arbeidsplass gjør for å forebygge trusler og vold mot de ansatte og hva slags tiltak som settes inn for å ta hånd om dem som rammes av slike forhold.
Personvern og cookies