Voldsom økning i farlig arbeid

(2004)
Arbeidstilsynet (AT) har det siste året måttet stoppe flere virksomheter enn noensinne på grunn av farlig arbeid. Hele 955 ganger grep Arbeidstilsynet inn i fjor for å unngå skade på liv og helse hos de ansatte.
Dette var en økning på 75 prosent i forhold til foregående år. Bygg- og anleggsbransjen er verstingen, de aller fleste arbeidsstoppene skjedde der. Mer enn dobbelt så mange byggearbeider ble stoppet i 2003 i forhold til 2002. Senioringeniør Kjell Arne Johansen ved tilsynsseksjonen i Direktoratet for Arbeidstilsynet sier til LO-Aktuelt at hele byggeplasser måtte stenges i enkelte tilfeller fordi liv og helse var i fare. Men som oftest er det avgrensede områder som ikke holder mål, særlig gjelder det stillas, tak og områder rundt åpninger med store fare for fall. Johansen tror ikke at tilstanden på norske byggeplasser nødvendigvis er blitt så mye verre det siste året, det er mer sannsynlig at AT har klart å avdekke flere alvorlige mangler. I forbindelse med to større aksjoner i fjor, ble en lang rekke bygg- og anleggsplasser inspisert. Da ble svært mange alvorlige forhold oppdaget. Bransjen selv har også hatt større fokus på helse, miljø og sikkerhet de siste årene. Likevel er det mange som slurver på dette området. Arbeidstilsynet har også blitt strengere i forbindelse med sine inspeksjoner, det kommer de til å fortsette med, forsikrer Kjell Arne Johansen.
Personvern og cookies