Vold og trusler på arbeidsplassen – en utfordring for arbeidsmiljøet

Ved noen arbeidsplasser er det høyere sannsynlighet for at arbeidstakerne blir utsatt for vold eller trusler om vold i utførelsen av sitt arbeid. Vold og trusler har svært negativ innvirkning på arbeidsmiljøet og kan også føre til høyt sykefravær. Det er derfor viktig både for arbeidsmiljøet og for arbeidstakernes sikkerhet at arbeidsgiver har rutiner for forebygging, håndtering og oppfølging. 

Det er også viktig å understreke at det ofte ikke er selve overgrepet som gjør arbeidstakerne syke, men det at de ikke blir ivaretatt i etterkant. Klare rutiner for å forebygge og håndtere vold- og trusselsituasjoner på arbeidsplassen kan bidra til å redusere skadeomfanget.

Arbeidsmiljøsenteret tilbyr rådgivning og veiledning i forbindelse med vold og trusler om vold på arbeidsplassen og hvordan dere kan jobbe systematisk med tematikken som en arbeidsmiljøsak og ikke bare som en faglig utfordring. Kontakt oss her for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med å foreta risikovurderinger og legge til rette for rutiner for håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen.

Arbeidsgivers ansvar

Ved arbeidsplasser hvor arbeidssituasjonen kan føre til at arbeidstaker blir utsatt for vold og trusler om vold, er arbeidsgiver ansvarlig for

  • at uønskede situasjoner forebygges
  • klare rutiner på hvordan dette håndteres 
  • å informere om risiko
  • at nødvendig opplæring gis
  • nødvendig oppfølging av fysiske og psykiske belastninger

 

Hvordan jobbe forebyggende?

Situasjoner som kan føre til vold eller trusler om vold skal så langt det lar seg gjøre forebygges av arbeidsgiver. Det forebyggende arbeidet består i en grundig kartlegging av situasjoner som eventuelt kan lede til vold og trusler. Deretter skal sannsynligheten for at disse definerte situasjonene oppstår og konsekvensene av dem, vurderes nøye. Dette gjøres i en risikovurdering.

Vurder aktuelle tiltak

Når risikovurderingen er foretatt, skal det opprettes rutiner og planer for hvordan vold og trusler skal håndteres. Dersom det er nødvendig skal det også iverksettes tiltak for å redusere denne risikoen. Her er det viktig å ikke bare fokusere på tiltak ved ekstreme tilfeller. Det er ikke nødvendigvis disse tilfellene de ansatte opplever som mest belastende. Ofte vil det være de moralske kvalene de ansatte møter regelmessig som gjør dem syke. Som arbeidsgiver er du ansvarlig for at også disse hendelsene tas alvorlig og følges opp.

Kontakt oss for mer informasjon

Har du spørsmål til hvordan vi kan hjelpe deg i forbindelse med risikovurderinger og forebygging av belastning knyttet til vold- og trusselsituasjoner på arbeidsplassen? Kontakt oss gjerne for en hyggelig samtale. Du finner vår kontaktinformasjon her.

Personvern og cookies