Vold i hjemmesykepleien

(2004)

 

Det viser seg at en tredjedel av dem som arbeider i hjemmetjenesten har vært utsatt for vold i arbeidsforholdet sitt. Nå har Arbeidstilsynet, Kommunenes Sentralforbund (KS) og fagorganisasjonene satt i gang en offensiv for å trygge arbeidsforholdene for disse omsorgsarbeiderne.

Arbeidstilsynet har kartlagt situasjonen for dem som arbeider i andres hjem og funnet at vold eller trusler er en stor belastning for 4 prosent av dem som jobber i de hjemmebaserte tjenestene. I 600 tilfeller er situasjonen så alvorlig at Arbeidstilsynet har gitt pålegg om å gjøre noe med forholdene. Volden og truslene dreier seg blant annet om alt fra grov utskjellig og fysisk aggresjon til seksuelle tilnærmelser fra pasienter med psykiske problemer, skriver nyhetsbyrået Newswire. Nå har partene i arbeidslivet, Arbeidstilsynet og KS startet et samarbeid for å redusere problemene. Gjennom 700 fagforeninger skal ca 300.000 arbeidstakere og ledere få veiledning i hvordan man håndterer og unngår vold på jobben. De ansatte skal få trening i å forebygge vold og de skal lære metoder som kan redusere risikoen for skader dersom de blir utsatt for dette. Problemet har økt de siste årene, det gjelder ikke bare omsorgsarbeidere i hjemmetjenesten, men også innen handel, transport, sosialsektor, psykiatri, restauranter, vaktselskaper, politi, kommunalforvaltning, post og bank.

Personvern og cookies