Vold – en del av hverdagen

Tekst: Grethe Ettung (2009)
– Det er dessverre en underrapportering når det gjelder vold og trakassering på arbeidsplassene, sa direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen på en konferanse om trakassering og vold.

Møteleder Sturla Stålsett fra Kirkens Bymisjon understreket betydningen av å ha gjensidig respekt for hverandre, og at vold og trakassering er å tråkke på en annens opplevelse av egenverdi og verdighet.

Vil ha arbeidsglede

– Arbeidstilsynet har fokus på det som ikke er bra i arbeidslivet, slik at arbeidsgleden kan vokse, poengterte Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet. Å redusere psykiske belastninger er et av Arbeidstilsynets viktigste arbeidsområder. Finboe Svendsen viste til de mange tilsynene som Arbeidstilsynet gjennomfører årlig, og kunne fastslå at det forekommer en underrapportering når det gjelder vold og trakassering. – Mange steder er det ikke kultur for å si ifra, det erkjennes ikke som noe problem. Men dette er et arbeidsmiljøproblem hvor den enkelte arbeidsplass må ta stilling til hvilke tiltak som er best egnet. Direktøren henviste også til veilederen Arbeidstilsynet har laget: Vold og trusler på arbeidsplassen. Forebygging, håndtering og oppfølging. Den inneholder en beskrivelse av problemområdet og gir konkrete råd om forebygging, håndtering og oppfølging.

Ledelse og dialog

Siden konferansen gikk av stabelen samtidig som statsminister Jens Stoltenberg presenterte sin nye regjering, representerte avdelingsdirektør Tone Kjeldsberg den nye Arbeids- og inkluderingsministeren. – Vi kan ikke være bekjent av et arbeidsliv hvor vold er en del av hverdagen, sa Kjeldsberg. Hun understreket at ansvaret for et godt arbeidsmiljø ligger hos ledelsen, og at spesielt dialogen mellom arbeidsgiver, arbeidstaker, tillitsvalgte og verneombud er viktig. Hun vektla også den kunnskapen arbeidslivets organisasjoner har på dette området, og poengterte verdien av rådgivning og opplæring.

Nulltoleranse

Roland Gauthy, forskningsleder ved ETUI-REHS i Brussel, representerte den europeiske arbeidstakersiden. Han tok for seg innholdet i den europeiske rammeavtalen som stadfester nulltoleranse når det gjelder vold og trusler om vold i arbeidslivet. Gauthy presiserte at både arbeidsgivere og arbeidstakere har en felles forpliktelse til å bekjempe og håndtere slike saker som kan ha alvorlige sosiale og økonomiske konsekvenser. Både små, mellomstore og store bedrifter er inkludert i avtalen. Avtalen skal være et supplement til lokal arbeidsmiljølovgivning.

Vold øker i omfang

– Ni av ti trives på jobben, men det betyr at en av ti ikke har det så bra, fastslo Steinar Aasnæss, avdelingsdirektør ved Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø- og helse (NOA). Mange som opplever vold og trakassering får helseplager og dårlig mental helse. Det er kvinner og offentlig ansatte som er mest utsatt. Forskning viser at vold øker i omfang, mens plaging og erting av arbeidskamerater avtar. Det er spesielt innenfor sektorer som helse- og sosialtjeneste, offentlig administrasjon, undervisning, hotell- og restaurant, transport, lager og kommunikasjon, at vold og trusler er særlig utbredt. De som utsettes for dette er overrepresentert i forhold til andre arbeidstakere når det gjelder sykefravær, de blir lettere irritable, får angst, mage- og søvnproblemer.

Personvern og cookies