Voksne i arbeid er bedre lesere

Tekst: Grethe Ettung (2008)

En av ti voksne i Norge har store lese- og skrivevansker.

Kravet til leseferdigheter øker i alle deler av samfunnet. Vi skal ikke bare kunne lese, men også bearbeide og nyttiggjøre oss ulike typer skriftlig informasjon både i arbeidslivet og samfunnslivet generelt. I Norge har en av ti voksne store lese- og skrivevansker, i tillegg har en av fire leseferdigheter som defineres som utilstrekkelige, melder NAV.

Økt kunnskap

Adult Literacy and Life Skills representerer en omfattende kartlegging av voksnes kompetanse i grunnleggende ferdigheter, blant annet lese- og tallforståelse. Undersøkelsene viser at voksne som er i arbeid, samt elever og studenter, er bedre lesere enn arbeidsledige og andre grupper som står utenfor arbeidslivet. Dette gir både NAV og utdanningsmyndighetene grunn til å være opptatt av temaet. Økt kunnskap vil bidra til en holdningsendring og alminneliggjøring av lese og skrivevansker.

 

Kontakt med NAV

Systematisk og tett kontakt mellom arbeidsgivere og NAV, samt videre utvikling av hjelpemidler og egentreningsmuligheter, vil gjøre arbeidsdagen lettere for dem med manglende lese- og skriveferdigheter. Regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet gir støtte til virksomheter som gir opplæring i grunnleggende ferdigheter for ansatte. I år søkte nær 280 virksomheter over hele landet om til sammen 120 millioner kroner. 78 virksomheter ble valgt ut, og har fått i alt 25 millioner kroner til opplæring i lesing, skriving, regning og IKT i 2008.

Personvern og cookies